Rak płuca domeną młodych kobiet

W przeszłości rak płuca występował znacznie częściej u mężczyzn, co wiązano z większą liczbą wypalanych przez nich papierosów. Obecne badania pokazują, że w populacji młodych mieszkańców Stanów Zjednoczonych trend ten zaczyna się odwracać.

W badaniu opublikowanym w maju 2018 r. w czasopiśmie New England Journal of Medicine przeanalizowano dane ze Stanów Zjednoczonych za lata 1995-2014, dotyczące chorych między 30. a 54. rokiem życia. Zauważono, że w ciągu ostatnich dwóch dekad zmniejszyła się zachorowalność na raka płuca zarówno wśród mężczyzn, jak i u kobiet, jednak u mężczyzn spadek ten jest bardziej wyraźny.

Dodatkowo w niektórych grupach wiekowych liczba zachorowań na raka płuca u kobiet zaczęła przewyższać liczbę zachorowań u mężczyzn, a wyników tych nie da się w pełni wytłumaczyć większą liczbą wypalanych przez kobiety papierosów.

Autorzy podkreślają, że potrzebne są kolejne badania celem określenia przyczyn zwiększającej się liczby raków płuca u młodych kobiet.