Przewodnik dla naukowców

Wydany przy wsparciu FNP bezpłatny poradnik  „Ameryka dla postdoków. Praktyczny przewodnik dla naukowców” ma zachęcić młodych naukowców do wyjazdu na staż podoktorski do Stanów Zjednoczonych. Poradnik zawiera wiele przydatnych i praktycznych informacji, które mogą pomóc potencjalnie zainteresowanym w realizacji tego celu.

Autorami książki są dr Grażyna Żebrowska, ekspertka ds. nauki, technologii i szkolnictwa wyższego pracująca w Ambasadzie RP w Waszyngtonie, oraz prof. Marek Konarzewski, który m.in. pełnił funkcję radcy ds. nauki i technologii ambasady RP w tej placówce. Autorzy książki nie tylko doskonale znają Stany Zjednoczone, ale także rozumieją specyfikę pracy naukowej zarówno w Polsce, jak i za granicą, oraz potrzeby naukowców.