Profilaktyczne usunięcie jajników możliwe także w Polsce

Minister Zdrowia prof. Łukasz Szumowski poinformował o projekcie nowelizacji rozporządzenia MZ w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego, w tym o refundacji profilaktycznego usunięcia jajników i jajowodów.

Zdaniem Krystyny Wechmann, prezesa Federacji Stowarzyszeń Amazonki i Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych to bardzo dobra decyzja.  “Kobiety z rakiem piersi, nosicielki mutacji BRCA1, BRCA2 zagrożone tzw. zespołem raka piersi i jajnika, a także innymi nowotworami związanymi z tymi zmianami w genach od dawna oczekiwały na tę decyzję. Jeśli jeszcze zostanie wprowadzona zapowiedziana przez ministra refundacja profilaktycznej mastektomii, to Polki będą mogły się poczuć jak Angelina Jolie”.

 Rzeczniczka Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych, Aleksandra Rudnicka uważa jednak za niepokojące, że zgodnie z projektem ustawy tak poważny zabieg mogą wykonywać specjaliści z zakresu chirurgii, ginekologii onkologicznej o zbyt małej praktyce, wykonujący jeden zabieg z zakresu ginekologii onkologicznej na miesiąc. “Uwzględnimy to w konsultacjach ustawy” – zapowiada.

Zmiany, które ma wprowadzić rozporządzenie uwzględniają zalecenia naukowych towarzystw onkologicznych i ginekologicznych dla kobiet z mutacjami BRCA1, BRCA2. Ich wykonywanie dla większości tych pacjentek było dotąd nierealne, wiązało się z wysokimi kosztami.

Ważne i korzystne jest także upowszechnienie badań genetycznych w kierunku mutacji BRCA1, BRCA2 u osób, u których wywiad rodzinny wskazuje na możliwość dziedziczenia tych mutacji. Badania genetyczne u chorych z tymi zmianami, którzy zachorowali już na raka oznacza bardzo drogą terapię przedłużającą, ale nie ratującą życie. Dlatego trzeba być o krok przed rakiem i stosować wszystkie możliwe sposoby profilaktyki od badań genetycznych, przez terapie lekowe po zabiegi chirurgiczne takie jak profilaktyczna mastektomia oraz usuniecie jajników i jajowodów. Do zabiegów tych pacjentka powinna być zakwalifikowana przez interdyscyplinarny zespół i wyrazić świadomą zgodę.

Pacjenci onkologiczni pozytywnie przyjęli też proponowane w nowelizacji rozporządzenia zmiany dotyczące powiększenia zakresu uprawnień oraz działań asystentek medycznych, ratowników i opiekunów medycznych. Ma to wpłynąć na odbiurokratyzowanie pracy lekarzy i pielęgniarek, którzy będą mogli więcej czasu poświęcić pacjentowi. Jeśli jeszcze w najbliższym czasie zostanie określony status koordynatora pacjenta, to zarówno sytuacja lekarzy, jak i pacjentów pod względem organizacyjnym z pewnością zmieni się na lepsze.

źródło: PKPO