Prof. Maria Górska uhonorowana

Kierownik Kliniki Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych UMB, prof. dr hab. Maria Górska została Członkiem Honorowym Polskiego Towarzystwa Diabetologicznego. Zaszczytny tytuł Honorowego Członka PTD przyznawany jest wybitnym postaciom diabetologii

Główny nurt badawczy prof. Górskiej dotyczy mechanizmów prowadzących do zaburzeń wrażliwości tkanek na insulinę oraz do zaburzeń sekrecji tego hormonu u osób z otyłością i cukrzycą. Profesor Górska jest autorką 8 rozdziałów w podręcznikach, współredaktorką rozdziału „cukrzyca” w podręczniku Endokrynologia Kliniczna i autorką podrozdziału dotyczącego leków doustnych stosowanych w leczeniu cukrzycy.

Od 2003 roku kieruje Kliniką Endokrynologii, Diabetologii i Chorób Wewnętrznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Jednostka ta jest wysoko oceniana zarówno w macierzystej uczelni jak i w Polsce. W latach 2004-2016 była konsultantem wojewódzkim ds. diabetologii.

Profesor Maria Górska byłą promotorem 4 zakończonych przewodów doktorskich i jednego w toku oraz opiekunem jednej habilitacji. Była recenzentem w 14 postępowaniach o nadanie tytułu profesora, 12 habilitacji i 22 doktoratów. 5 krotnie przewodniczyła komisjom habilitacyjnym wg nowego trybu. Była również opiekunem kilkunastu specjalizacji z zakresu chorób wewnętrznych, endokrynologii i diabetologii.

W latach 1986-1992 była przewodniczącą Oddziału białostockiego Polskiego Towarzystwa Endokrynologicznego a w latach 2010-

2016 członkiem Zarządu Głównego tegoż Towarzystwa. W latach 1990-1996 była sekretarzem białostockiego Oddziału Towarzystwa Internistów Polskich. W latach 2012-2016 była członkiem Senatu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku a w latach 2013-2016 członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów Naukowych.

Prof. Górska wniosła liczący się wkład w poznanie patomechanizmów rozwoju cukrzycy oraz leczenia tego schorzenia, doprowadziła do znacznego polepszenia opieki zdrowotnej nad pacjentami z cukrzycą w woj. Podlaskim, cieszy się wielkim autorytetem w środowisku diabetologów i endokrynologów. Świadczy o tym bardzo duża liczba recenzji w postępowaniach o nadanie tytułu profesora, stopnia doktora habilitowanego oraz doktora nauk a także funkcje w organach wybieralnych.

Źródło: UMB