Prof. Małyszko w zarządzie Eureca-M

Prof. Jolanta Małyszko została wybrana do Zarządu grupy roboczej Eureca-M, zajmującej się problematyką powikłań sercowo-naczyniowych w chorobach  nerek Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego-Europejskiego Towarzystwa Dializ i Transplantacji (ERA-EDTA).

Prof. Jolanta Małyszko, kierownik II Klinice Nefrologii, specjalista chorób wewnętrznych, nefrologii, transplantologii klinicznej, hipertensjologii i diabetologii oraz  European Specialist in Clinical Hypertension. Dorobek naukowy to ponad 450 oryginalnych publikacji naukowych, ponad 100 prac poglądowych, 30 rozdziałów w książce. Opublikowany rozdział w Oxford Textbook of Clinical Nephrology z 2016 roku jako jedyna osoba z polskiej nefrologii.

Jest wiceprezesem Polskiego Towarzystwa Nefrologicznego oraz przewodniczącym Komisji Rewizyjnej Polskiego Towarzystwa Transplantacyjnego. Jest Fellow of American Society of Nephrology od 2007 roku. Na posiedzeniu Zarządu Głównego ERA-EDTA w Londynie w dniach 1-3.03.2013 roku otrzymała zaszczytny tytuł Fellow of ERA (FERA) jako pierwsza kobieta z polskiej nefrologii. Jako trzecia kobieta w ponad 50-letniej historii towarzystwa oraz 5 osoba z Polski (jako pierwsza Polka) została wybrana do Executive Council of ERA-EDTA na lata 2015-2018, a od marca 2016 roku jest członkiem Scientific Advisory Board of ERA-EDTA (jedyna osoba z Polski).

W 2016 roku została wybrana do Eastern Europe and Middle East Regional Advisory Group oraz Mentorship and Training Committee of International Society of Hypertension. Również w 2016 roku została wybrana do grupy roboczej SONG‑HD (Standardized Outcomes in Nephrology) Cardiovascular Disease w ramach KDIGO (Kidney Diseases Improving Global Outcomes, światowej organizacji zajmującej się opracowywaniem zaleceń z nefrologii). Obecnie została wybrana do zarządu grupy roboczej EURECA-M w ramach ERA-EDTA (Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego -Europejskiego Towarzystwa Dializ i Transplantacji).

W ramach podnoszenia kwalifikacji w roku akademickim 2013/2014 ukończyła studia podyplomowe z prawa medycznego i bioetyki na UJ.