Prof. Ewa Kuligowska Doktorem Honoris Causa WUM

26 czerwca prof. Ewa Kuligowska – niekwestionowany autorytet światowej radiologii odebrała z rąk JM Rektora prof. Mirosława Wielgosia oraz Dziekana I Wydziału Lekarskiego prof. Pawła Włodarskiego tytuł Doktora Honoris Causa Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Uczelnia doceniła Panią Profesor za ogromny dorobek naukowy, osiągnięcia dydaktyczne, zasługi dla postępu radiologii na świecie oraz współpracę z Warszawskim Uniwersytetem Medycznym.

Recenzenci zgodnie wskazali na wybitny wkład prof. Ewy Kuligowskiej w rozwój technik ultrasonograficznych i na współtworzenie ultrasonografii zabiegowej, w której jest światowym pionierem – zwłaszcza w obszarze narządów miednicy małej.

„Profesor Ewa Kuligowska jest absolwentką naszej Uczelni, zatem splendor doktoratu honorowego ma jeszcze większą wartość. Pani Profesor jest ze wszech miar osobą wyjątkową i z radością witamy ją jako 72. Doktora Honorowego naszej Uczelni. To duma mieć wśród Absolwentów międzynarodowy autorytet w dziedzinie radiologii, pionierkę rozwoju technik ultrasonograficznych, współtwórczynię ultrasonografii zabiegowej. Wielki podziw budzi fakt, że obok bogatego dorobku naukowego wyrażonego w dziesiątkach publikacji w najlepszych czasopismach świata, Pani Profesor jest doskonałym, niezwykle cenionym dydaktykiem, wyróżnianym tytułem „Teacher of the Year” zarówno w Polsce, jak i w Stanach Zjednoczonych. Wielkie uznanie budzi fakt, utworzenia przez Panią Profesor Polish American Foundation i wyszkolenie kilkudziesięciu młodych radiologów, którzy dziś są liderami radiologii w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej.  Zdobycie tak wysokiej pozycji w światowej medycynie to z pewnością rezultat niezwykłego talentu i mądrości Pani Profesor, ale nie osiągnęła by tego wszystkiego, gdyby nie wielka pracowitość, determinacja, konsekwencja oraz niezwykły zmysł organizacyjny” – tymi słowami JM Rektor prof. Mirosław Wielgoś powitał prof. Ewę Kuligowską w gronie Doktorów Honoris Causa WUM.

Prof. Ewa Kuligowska jest absolwentką Akademii Medycznej w Warszawie. W 1970 r. ukończyła rezydenturę w zakresie diagnostyki radiologicznej. W 1972 wyjechała do Stanów Zjednoczonych i tam zakończyła rezydenturę i fellowship w zakresie diagnostyki radiologicznej na Uniwersytecie Temple w Filadelfii. W 1978 roku zdała egzamin Amerykańskiej Rady Radiologicznej i przeniosła się do Bostonu, gdzie została członkiem Wydziału Radiologii Szkoły Medycznej Uniwersytetu Bostońskiego. Pełniła tam m.in. funkcję kierownika Sekcji Ultrasonografii oraz kierownika Sekcji Obrazowania Ludzkiego Ciała. W 1985 roku stworzyła Ośrodek Monitorowania Ciąży, którym kierowała przez 10 lat, a pod koniec lat 80. uruchomiła ośrodek zajmujący się badaniem i leczeniem prostaty. Dorobek naukowy prof. Ewy Kuligowskiej obejmuje ponad 150 prac naukowych, publikacji i recenzji o imponującej liczbie 590 cytowań oraz autorstwo 18 rozdziałów w międzynarodowych podręcznikach. Prof. Ewa Kuligowska jest członkiem wielu towarzystw naukowych, polskich i zagranicznych, m.in. Amerykańskiego Instytutu Ultradźwięków w Medycynie (American Institute of Ultrasound in Medicine), Amerykańskiego Kolegium Radiologii (American College of Radiology), Towarzystwa Rentgenologicznego Nowej Anglii (New England Roentgen Ray Society), Amerykańskiego Stowarzyszenia Kobiet Radiologów (American Association of Women Radiologists).

Powołanie przez Panią Profesor Polish American Foundation doceniła Polska Akademia Nauk w 2000 roku, przyznając prof. Ewie Kuligowskiej medal „Polonia Semper Fidelis” w uznaniu osiągnięć akademickich i edukacyjnych dla pokoleń polskich radiologów. Otrzymała również wyróżnienie Fundacji Kościuszkowskiej dla wybitnego naukowca polskiego pochodzenia.
W roku 2010 zdobyła Nagrodę im. Marii Skłodowskiej-Curie przyznawaną kobietom radiologom za ich wkład do radiologii. W tym samym roku Polsko-Amerykańskie Stowarzyszenie Medyczne uhonorowało prof. Ewę Kuligowską za osiągnięcia w dziedzinie radiologii i przywódczą rolę, jaką pełni.

Prof. Kuligowska motto życiowe zaczerpnęła z przesłania Marii Skłodowskiej-Curie, którą uważa za swoją patronkę. Brzmi ono: „Życie nie jest dla nikogo łatwe. Jednak musimy być wytrwali i przede wszystkim pewni siebie. Musimy wierzyć, że posiadamy talenty, które pozwalają nam osiągnąć dane cele.”