Prof. Donata Kurpas na czele EURIPA International Advisory Board

Dr hab. Donata Kurpas, prof. nadzw. została wybrana na kolejną kadencję jako przewodnicząca International Advisory Board, który zrzesza przedstawicieli 27 krajów Europy w ramach EURIPA (European Rural and Isolated Practitioners Association).

EURIPA, która powstała w 1997 roku, działa w ramach WONCA (World Organization of National Colleges, Academies and Academic Associations of General Practitioners/Family Physicians). Kieruje swoje działania na wzmacnianie pozycji lekarzy rodzinnych przez promocję prowadzonych przez nich badań naukowych i projektów edukacyjnych, jak również technologii i innowacji w podstawowej opiece zdrowotnej, eliminowanie nierówności w zakresie promocji zdrowia i prewencji chorób przewlekłych, rozwój efektywnego kosztowo i zogniskowanego na pacjencie systemu opieki zdrowotnej oraz rozpowszechnianiu evidence based practice w podstawowej opiece zdrowotnej.

Oficjalna strona EURIPA: http://euripa.woncaeurope.org/content/about-us