Prezydent podpisał ustawę ograniczającą stosowanie solariów

Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę ograniczającą stosowanie solariów. Zabrania stosowania solariów przez osoby nieletnie oraz wprowadza zakaz ich reklamy.

Regulacja  powstała dzięki inicjatywie Akademii Czerniaka, sekcji naukowej Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej oraz ogromnemu zaangażowaniu Kancelarii Prezydenta, w tym Narodowej Rady Rozwoju, we współpracy z Parlamentem. Ustawa wejdzie w życie po upływie 3 miesięcy od dnia ogłoszenia.

Nadrzędnym celem ustawy jest ograniczenie zachorowań na nowotwory skóry. Ustawa, poprzez wprowadzenie zakazu korzystania z solarium wśród małoletnich, ma także przyczynić się do podniesienia świadomości społecznej na temat szkodliwości sztucznego promieniowania UV, w tym w szczególności wśród osób korzystających z urządzeń opalających.

„Akademia Czerniaka oraz Polskie Towarzystwo Chirurgii Onkologicznej, Polskie Towarzystwo Dermatologiczne, Polskie Towarzystwo Onkologiczne , Polskie Towarzystwo Onkologii Klinicznej i środowiska pacjenckie od kilku lat starało się o uregulowanie sprawy korzystania z solarium przez dzieci i młodzież. Dzięki inicjatywie Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie RP proces legislacyjny został zakończony. Ustawa nie tylko ogranicza dostęp do solariów, ale także buduje świadomość ryzyka jego stosowania. Nie ma bowiem bezpiecznej dawki promieniowania UV czy bezpiecznego korzystania z solarium. Ekspozycja na promieniowanie UV jest tak samo niebezpiecznym czynnikiem kancerogennym, jak palenie papierosów czy wdychanie azbestu” – komentuje prof. Piotr Rutkowski Kierownik Kliniki Nowotworów Tkanek Miękkich, Kości i Czerniaków, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie w Warszawie, Past-Prezes Polskiego Towarzystwa Chirurgii Onkologicznej, Przewodniczący Rady Naukowej Akademii Czerniaka i dodaje – „W Polsce świad świadomość w tym zakresie jest bardzo niska. Tymczasem już kilkukrotne skorzystanie z solarium przez osoby poniżej 30. roku życia powoduje wzrost zagrożenia wystąpienia nowotworu skóry aż o 75%.”

„Wsparcie jakie otrzymaliśmy od Prezydenta oraz ogromne zaangażowanie Narodowej Rady Rozwoju działającej przy Prezydencie oraz prof. Piotra Czauderny koordynatora Sekcji Ochrony Zdrowia były nieocenione i doprowadziły do szybkiego wprowadzenie nowych regulacji. Chciałbym także podziękować wszystkim parlamentarzystom, którzy wsparli projekt i przyczynili się do szybkiego przyjęcia ustawy” – podkreśla prof. Piotr Rutkowski.

Zakres regulacji 

  1. Całkowity zakaz korzystania z solariów przez osoby, które nie ukończyły 18. roku życia (jest to rozwiązanie analogiczne do występującego w ustawie o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych, gdyż uznano, że jest to najskuteczniejsza metoda zapobiegania systematycznie rosnącej zachorowalności na czerniaka złośliwego wśród młodego pokolenia);
  2. obowiązek zamieszczania w miejscach udostępniania solariów informacji o ryzyku związanym z korzystaniem z solarium i ekspozycją na sztuczne promieniowanie UV w miejscach, w których dostępne są solaria;
  3. całkowity zakaz reklamy usług w zakresie udostępniania solariów – opalona skóra często reklamowana jest w skojarzeniu ze zdrowym i zadbanym ciałem, a usługi solaryjne realizowane są w kompleksach sportowych, spa i innych miejscach, których klientami są osoby dbające o zdrowie i wygląd. To może wywoływać skojarzenie, iż opalenizna jest zdrowa lub bezpieczna.

Nadmierna ekspozycja na promieniowanie UV jest niebezpieczna dla wszystkich grup wiekowych, jednak najbardziej narażone na jej negatywne skutki są dzieci i młodzież. Skóra osób młodych nie jest jeszcze w pełni dojrzała, co znacznie zwiększa ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe skóry.

Tydzień Świadomości Czerniaka

Według dostępnych danych, szybka i wczesna diagnoza zwiększa szanse na wyleczenie, które ponadto jest dużo krótsze i tańsze (zmniejszenie zaawansowania nowotworu o 10% zmniejsza koszty leczenia aż o 30%). Dlatego też Akademia Czerniaka wraz z Fundacją „Gwiazda Nadziei”, w ramach kampanii „Znamię! Znam je?”, już od kilku lat prowadzi w szkołach edukację dotyczącą ochrony skóry oraz umiejętności rozpoznawania czerniaka. Dodatkowo corocznie w maju organizowany jest Tydzień Świadomości Czerniaka, kiedy do opinii publicznej za pośrednictwem mediów i działań w social mediach kierowane są komunikaty na temat profilaktyki pierwotnej i wtórnej czerniaka. W tym roku edukacja realizowana jest pod hasłem „#7W przeciwko czerniakowi”.