Potrzebni są lekarze

Prezes Okręgowej Rady Lekarskiej w Katowicach prosi o dobrowolne zgłaszanie się lekarzy do pracy w szpitalach poza miejscem dotychczasowego zatrudnienia. Poniżej zamieszczamy jego apel.

Zwracam się do lekarzy różnych specjalizacji (wyłączając lekarzy powyżej 60 roku życia, wychowujących dzieci do lat 18 oraz ciężarne) z apelem o wsparcie kadrowe szpitali, w których wystąpiły drastyczne niedobory kadrowe.

Potrzebni są lekarze – ochotnicy, którzy podejmą w nich pracę w czasie epidemii. Znajdujemy się w sytuacji nadzwyczajnej, dla nas lekarzy nastał czas próby. Musimy dowieść, że przysięga Hipokratesa wypowiadana na początku naszej drogi zawodowej wciąż jest aktualna. Wielu lekarzy pracujących w szpitalach jest dramatycznie przeciążonych, ponieważ większość ich kolegów przebywa w przymusowej kwarantannie i niejednokrotnie nie są w stanie zapewnić ciągłości pracy oddziałów. Wymagają oni Waszego wsparcia i pomocy.

Chciałbym uniknąć nakazowego systemu delegowania do pracy lekarzy przez wojewodę śląskiego czy ministra zdrowia. Wierzę, że uda nam się zapewnić opiekę wszystkim pacjentom bez tego przymusowego narzędzia.

Dlatego gorąco apeluję do Ochotników o zgłaszanie się do Śląskiej Izby Lekarskiej na adres  wpisując w tytule Odpowiedź na apel – Ochotnicy. Stworzona zostanie lista lekarzy, gotowych do podjęcia wyzwań. Zasady oddelegowania ochotników będą takie, jakie zakłada tryb administracyjny co do wynagrodzenia, ewentualnego zakwaterowania i wyżywienia. Czynimy starania, aby lekarze ci zostali objęci dodatkowym ubezpieczeniem tak, jak lekarze szpitali jednoimiennych oraz w przypadku skierowania w miejsce docelowe, wyposażeni w pakiet Środków Ochrony Indywidualnej umożliwiający przystąpienie do pracy.