Porozumienie na Rzecz Dobrych Praktyk w Szczepieniach

Szczepienia ochronne w Europie Zachodniej, a także w ostatnich latach w Polsce, wywołują ogromne emocje – rodziców, opiekunów oraz lekarzy pediatrów, którzy w swojej codziennej pracy stają w ogniu pytań o ich sens i wartość. W obliczu narastającej liczby przeciwników szczepień i natłoku rozpowszechnianych przez nich komunikatów, dotarcie do szerokiej opinii publicznej z merytorycznymi i opartymi na wiedzy naukowej informacjach – staje się koniecznością.

Intencją współtwórców Porozumienia na Rzecz Dobrych Praktyk w Szczepieniach jest zabranie wspólnego głosu ekspertów systemu, klinicystów oraz przedstawicieli organizacji pacjentów w dyskusji nt. stosowania szczepień ochronnych, ich właściwości oraz wpływu na zdrowie społeczeństw. Inicjatorem i pomysłodawcą Porozumienia jest Instytut Ochrony Zdrowia.

„Powołanie Porozumienia na Rzecz Dobrych Praktyk w Szczepieniach stanowi ważny krok ku podjęciu publicznej debaty na temat znaczenia szczepień ochronnych w wymiarze zdrowia publicznego i zdrowia indywidualnego. W ramach inicjatywy chcemy promować wiedzę naukową, popartą gruntownymi badaniami i docierać do rodziców, którzy decydują o zdrowiu swoich dzieci. W natłoku dzisiejszych przekazów medialnych jest to jedyna droga, by to wiedza merytoryczna była brana pod uwagę, gdy mowa o strategicznych dla zdrowia decyzjach” – powiedziała prof. dr hab. n. med. Ewa Bernatowska, Kierownik Kliniki Immunologii, Instytut Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie, członkini Porozumienia na Rzecz Dobrych Praktyk
w Szczepieniach.

Inicjatorzy Porozumienia zwracają uwagę na konieczność wypracowania rekomendacji niezbędnych działań
w polskiej opiece profilaktycznej oraz kwestię zapewnienia rozwiązań systemowych zgodnych z europejskimi
i światowymi standardami. Sprostanie tym zadaniom możliwe jest jedynie w oparciu o merytoryczną dyskusję, otwarty dialog oraz społeczną debatę, do której zachęcać będą inicjatywy podejmowane przez Porozumienie. Eksperci zwracają uwagę również na konieczność wypracowania unikalnych treści, opinii i analiz, które łącząc doświadczenia i ekspertyzę szerokiego grona uczestników Porozumienia, będą stanowiły merytoryczną przeciwwagę dla zyskujących na popularności tez przeciwników szczepień.

Pomysłodawcą i inicjatorem Porozumienia na Rzecz Dobrych Praktyk w Szczepieniach jest Instytut Ochrony Zdrowia w partnerskiej współpracy z firmą Pfizer, która od lat wspiera działania na rzecz skutecznej prewencji w Polsce. Instytut Ochrony Zdrowia przystępuje obecnie do realizacji przedsięwzięcia z zakresu zdrowia publicznego pt. „Medyczne zdobycze cywilizacji: szczepienia”. Jest to kontynuacja realizacji projektu Instytutu pod nazwą „Zdrowie priorytetem politycznym państwa”, który Instytut prowadzi z sukcesem od 2013 roku, publikując kolejne raporty analityczne oraz organizując seminaria i konferencje naukowe z udziałem liderów opinii z obszaru zdrowia. Instytut Ochrony Zdrowia, działając jako ośrodek analityczny typu think-tank, wspiera swoim głosem doradczym działalność Porozumienia na Rzecz Dobrych Praktyk w Szczepieniach, zapewniając jego społeczny i edukacyjny charakter.