Polscy ortopedzi wśród najlepszych

Polscy ortopedzi z Olsztyna jako pierwsi w Europie dołączyli do elitarnej grupy badawczej prowadzącej wieloośrodkowe, międzynarodowe badanie prospektywne, dotyczące leczenia operacyjnego skolioz idiopatycznych.

Oddział Ortopedyczno-Urazowy Szpitala Dziecięcego w Olsztynie jako pierwszy spoza USA został zaproszony do działań HARMS STUDY GROUP wyznaczającej trendy w leczeniu deformacji kręgosłupa u dzieci i młodzieży, wprowadzającej najnowsze rozwiązania techniczne.

„Zostaliśmy wybrani, bo operujemy skoliozy tymi samymi technikami i stosując te same implanty, które są powszechne w Europie Zachodniej czy USA – mówi dr Paweł Grabala, ortopeda z Oddziału Ortopedyczno-Urazowego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie. – Badania będą polegały na tym, że każdy pacjent, który będzie miał leczoną skoliozę w naszym szpitalu, zostanie opisany w bazie danych. Będziemy tam zamieszczać informacje m. in. na temat wielkości skrzywienia kręgosłupa, przebiegu operacji, użytych implantów, wszystkich parametrów śródoperacyjnych, dolegliwości bólowych i długości leczenia. Będziemy też oceniać stan pacjenta po trzech, a potem po sześciu miesiącach od operacji” – wyjaśnia specjalista.

Badania mają się rozpocząć w styczniu i potrwać do końca 2018 roku. Ich celem jest ulepszenie technik operacyjnych i opracowanie jeszcze lepszych standardów leczenia skolioz.

Skrzywienia kręgosłupa u dzieci i młodzieży, potocznie nazywane skoliozami, dotyczą ok. 5 proc. populacji. Ich leczenie niezależnie od etiologii wymaga kompleksowego i interdyscyplinarnego współdziałania lekarzy ortopedii, neurologii, rehabilitacji, specjalistów fizjoterapii i innych. Ośrodek wielospecjalistyczny, jakim jest Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy w Olsztynie jest obecnie miejscem, w którym wykonuje się operacje najtrudniejszych przypadków z zastosowaniem technologii wdrażanych obecnie z najlepszych ośrodkach na świecie. Co roku w szpitalu operuje się ok. 60 pacjentów ze skoliozami. Do ośrodka trafiają pacjenci z całej Polski, m. in. z ciężkimi skoliozami (100 stopni i większymi), często po przebytym nieudanym leczeniu w innych ośrodkach.

W ostatnich latach specjaliści z olsztyńskiego Szpitala Dziecięcego przeprowadzili szereg nowatorskich operacji z wykorzystaniem najnowocześniejszego instrumentarium, o których było głośno w lokalnych i ogólnopolskich mediach. Do współpracy ortopedycznej zapraszamy także znanych specjalistów z zagranicy (np. prof. Martin Repko z Kliniki Ortopedii Dziecięcej z Brna – Czechy, prof. Illka Helenius ze Szpitala Klinicznego w Turku – Finlandia).

Wybrane znaczące wydarzenia zakresu leczenia skolioz w Wojewódzkim Specjalistycznym Szpitalu Dziecięcym w Olsztynie w 2017 roku:

  • Listopad 2017 r. Dziecko 2-letnie operowane z powodu skoliozy idiopatycznej o wczesnym początku – ok. 100 stopni. To najmłodsze dziecko operowane z powodu deformacji kręgosłupa w Polsce.
  • W lutym 2017 r. po raz pierwszy w regionie (i dopiero 4. w Polsce) została przeprowadzona innowacyjna operacja korekcji skoliozy wczesnodziecięcej nowatorską technologią Shilla, polegającą na zastosowania implantu rosnącego wraz ze wzrostem dziecka. Nowatorstwo operacji polegało na tym, że ten implant mógł być zastosowany po raz 1. u tak małego dziecka (7 lat – dotąd operacje z użyciem implantu rosnącego były w Polsce wykonywane u pacjentów powyżej 10 r. ż). Metoda Shilla jest odtąd standardowo stosowana w Szpitalu.
  • W październiku 2017 r. do standardu w Szpitalu weszło leczenie wyciągiem czaszkowym grawitacyjnym HALO (HALO Gravity Traction) do kompleksowego leczenia sztywnych, ekstremalnych deformacji kręgosłupa przekraczających 120 stopni. Urządzenie jest bezpieczniejsze od wyciągów czaszkowo-udowych, do tej pory w Polsce nie było upowszechnione. Wyciąg stosowany jest do leczenia najtrudniejszych i sztywnych deformacji kręgosłupa. Tą metodą można prowadzić jednocześnie kilku pacjentów.
  • Seria najbardziej zaawansowanych operacji – korekcje deformacji kręgosłupa u dzieci ze skoliozami wczesnodziecięcymi (poniżej 6. roku życia), przy współpracy z prof. Ilkka Heleniusem z Finlandii, w tym 5-latka ze skrzywieniem sięgającym 150 stopni.