Polki wyróżnione w Mediolanie

Prace autorstwa prof. dr hab. n. med. Małgorzaty Jerzak i dr n. med. Moniki Szafarowskiej z Kliniki Ginekologii i Ginekologii Onkologicznej Wojskowego Instytutu Medycznego uzyskały wyróżnienie podczas kongresu „2017 Annual conference in reproductive medicine Recurrent implantation failure: A journey into deep understanding”, który odbył się w Mediolanie.


Praca pt. „Successful pregnancy after Intralipid addition to sildenafil and enoxaparin as a treatment of recurrent implantation failure” autorstwa prof. dr hab. n. med Małgorzaty Jerzak oraz dr n. med. Moniki Szafarowskiej poświęcona jest nowatorskim metodom leczenia poronień nawykowych. Druga z zaprezentowanych prac pt. „AMH and Inhibin B as predictive factors of pregnancy outcome in PCOS women” autorstwa dr n. med. Moniki Szafarowskiej oraz prof. dr hab. n. med Małgorzaty Jerzak jest kluczowym podsumowaniem pracy doktorskiej pt. „Rola wybranych biomarkerów niepowodzeń rozrodu u kobiet z zespołem policystycznych jajników” dr M. Szafarowskiej obronionej 7 lutego br. w WIM.

Prace znalazły się wśród 10 wyróżnionych abstraktów. Autorki wyróżnionych prac otrzymały grant obejmujący częściowe finansowanie kongresu.
Kongres „2017 Annual conference in reproductive medicine Recurrent implantation failure: A journey into deep understanding”, który odbył się w dniach 21-22 kwietnia 2017 r. w Mediolanie zgromadził ponad 500 naukowców i lekarzy z całego świata zajmujących się wielokrotnymi zaburzeniami implantacji u kobiet.