Polacy ćwiczą przede wszystkim dla zdrowia

Według najnowszego badania MultiSport Index 2019 już 64 proc. Polaków deklaruje, że jest aktywnych fizycznie. Jednak mimo rosnącej świadomości korzystnego wpływu aktywności fizycznej na zdrowie, wciąż co trzeci Polak nie podejmuje żadnej aktywności fizycznej.

64 proc. aktywnych fizycznie Polaków (blisko 21 milionów mieszkańców Polski powyżej 15. roku życia) przynajmniej raz w miesiącu podejmuje wysiłek fizyczny, uwzględniający czynności rekreacyjne, takie jak spacery czy jazda na rowerze w celu przemieszczania się. Z drugiej strony 36 proc. mieszkańców Polski nie podejmuje żadnej aktywności fizycznej, w tej grupie aż 53 proc. stanowią osoby po 55. roku życia – dowiadujemy się z badania aktywności fizycznej Polaków MultiSport Index 2019, które zostało przeprowadzone przez Kantar na zlecenie firmy Benefit Systems, twórcy programu MultiSport.

Jeśli ćwiczyć, to dla zdrowia

– Porównując wyniki badania MultiSport Index 2019 z danymi zgromadzonymi w zeszłorocznej edycji pomiarów, widzimy niewielką zmianę – poziom aktywności fizycznej Polaków wzrósł o 2 procent. Choć wciąż daleko nam do europejskiej średniej (71 proc. aktywnych obywateli), nawet najmniejsza, korzystna zmiana w zakresie aktywności fizycznej Polaków i ich stylu życia jest źródłem zadowolenia, ponieważ ruch jest jedną z najprostszych i najszerzej dostępnych form profilaktyki chorób cywilizacyjnych. To właśnie zdrowie mobilizuje aż 43 proc. z nas do ćwiczeń i jest obecnie najczęstszym powodem podejmowania aktywności fizycznej. Dane te pokazują także, że wśród społeczeństwa wzrasta świadomość pozytywnego wpływu aktywności fizycznej na jakość życia – mówi Adam Radzki, Członek Zarządu Benefit Systems.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca osobom dorosłym (od 18. do 64. roku życia) podejmowanie co najmniej 150 minut umiarkowanej lub 75 intensywnej aerobowej aktywności fizycznej tygodniowo.

– Do umiarkowanej aktywności fizycznej możemy zaliczyć m.in. jazdę na rowerze, z której korzysta 31 proc. aktywnych mieszkańców Polski, czy spacery wybierane przez 24 proc. 2,5 godziny tygodniowo w umiarkowanym ruchu spędza co najwyżej 33 proc. spośród aktywnych Polaków, a mówimy o minimalnej dawce aktywności fizycznej – podkreśla dr Janusz Dobosz z Narodowego Centrum Badania Kondycji Fizycznej AWF Warszawa.

Aktywność fizyczna to forma profilaktyki

WHO alarmuje, że brak ruchu jest czwartą przyczyną umieralności na świecie za nadciśnieniem tętniczym, paleniem tytoniu oraz podwyższonym stężeniem glukozy we krwi i odpowiada za 6 proc. zgonów (3,2 miliona rocznie). Według ekspertów brak aktywności fizycznej jest główną modyfikowalną przyczyną zgonów po paleniu tytoniu, odpowiada także za 21-25 proc. przypadków raka piersi czy jelita grubego. Niedobór ruchu może być też współodpowiedzialny za 27 proc. zachorowań na cukrzycę i około 30 proc. przypadków choroby wieńcowej.

– Regularna i zgodna z zaleceniami aktywność fizyczna jest nie tylko metodą profilaktyki chorób cywilizacyjnych, ale także jednym z podstawowych sposobów leczenia zalecanych m.in. w celu obniżenia ciśnienia krwi i poprawy funkcji układu krążenia, zarówno dla ogółu społeczeństwa, jak i osób zmagających się ze rozpoznanym nadciśnieniem tętniczym. A tych według szacunków jest w Polsce ponad 10 milionów – zaznacza dr hab. n. med. Ernest Kuchar, specjalista medycyny sportowej, Kierownik Kliniki Pediatrii z Oddziałem Obserwacyjnym na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym.

Nieaktywny senior

Aktywność fizyczna staje się coraz ważniejszym tematem w dyskusji na temat przyszłości starzejącego się społeczeństwa. Ruch może opóźnić wystąpienie chorób związanych z wiekiem, takich jak pogorszenie funkcji poznawczych, otępienie starcze, czy choroba Alzheimera, natomiast w przypadku seniorów złagodzić przebieg tych schorzeń.

– Regularny ruch wpływa zarówno na zdrowie, jak i na jakość życia seniorów pozwalając im dłużej zachować samodzielność, sprawność fizyczną i umysłową. W skrócie – dłużej cieszyć się życiem, bez konieczności bycia zdanym na opiekę innych osób. Seniorzy korzystający z ruchu mogą poprawić m.in. koordynację, motorykę ciała i pracę mózgu – zaznacza dr Ernest Kuchar.

Aktywność fizyczna w pracy

Coraz więcej polskich pracodawców dostrzega, że aktywność fizyczna pozytywnie wpływa zarówno na samopoczucie, jak i zdrowie pracowników. Dlatego coraz częściej firmy prowadzą akcje edukacyjne, zachęcają pracowników do korzystania z aktywnych dojazdów do pracy, czy wyposażają załogę w karty sportowe, dzięki którym dostęp do sportu staje się łatwiejszy i tańszy.

Dziś z kart MultiSport korzysta ponad milion aktywnych zawodowo osób.78 proc. z nich deklaruje, że dzięki karcie częściej korzysta z ruchu, a 68 proc. ćwiczy inaczej, angażując się w nowe rodzaje treningów. Z punktu widzenia pracodawcy aktywny fizycznie pracownik mniej choruje i jest bardziej wydajny, ponieważ regularna aktywność fizyczna wspiera procesy regeneracji, poprawia odporność na infekcje i redukuje stres. Pracownik zaś otrzymuje realne wsparcie w dbaniu o zdrowie – podkreśla Adam Radzki.

Liczba zwolnień lekarskich wśród pracowników systematycznie zwiększa się. W pierwszym półroczu 2018 r. Zakład Ubezpieczeń Społecznych odnotował prawie 3,5 miliona zwolnień lekarskich, to o 5 proc. więcej, niż w analogicznym okresie 2017 r.

Warto zauważyć, że gdyby co druga osoba nieaktywna fizycznie zaczęła ćwiczyć, liczba zwolnień chorobowych w ciągu roku spadłaby o 6 proc. – dodaje Adam Radzki.

Światowa Organizacja Zdrowia podaje, że godzina siedzenia skraca życie o prawie 21 minut, czyli o 10 minut więcej, niż jeden wypalony papieros. Oznacza to, że pracownik, który przy biurku spędza 8 godzin dziennie, w ciągu 40 lat pracy skraca swoje życie średnio o 3 lata.

Polska na tle Europy

Polska z 64 proc. obywateli deklarujących aktyny styl życia wciąż pozostaje poniżej europejskiej średniej, która według Eurobarometru 2017 wynosi 71 proc. Wśród państw członkowskich UE zajmujemy szóstą lokatę od końca, wyprzedzając jedynie Portugalię, Maltę, Włochy, Rumunię i Bułgarię, gdzie średni odsetek aktywnych fizycznie osób wynosi 51 proc. Podobny poziom aktywności fizycznej do zanotowanego w Polsce rejestruje się w Grecji i Hiszpanii, a nieco wyższy na Cyprze, w Chorwacji i na Węgrzech (średnia dla tych trzech krajów to 68 proc.). Wciąż daleko nam do liderów tych statystyk. Finlandia, Dania, Holandia i Szwecja notują średni wynik na poziomie 94 proc.

W Polsce aktywni fizycznie są przede wszystkim reprezentanci młodego pokolenia od 15. do 24. roku życia (80 proc.) i osoby uczące się (90 proc.), które z aktywności fizycznej korzystają w ramach zajęć wychowania fizycznego. Z ruchu chętnie korzystają także Polacy z wyższym wykształceniem (78 proc.) i ci, których miesięczne dochody przekraczają 5 tysięcy złotych (83 proc.).

Najwięcej aktywnych Polaków znajdziemy w dużych miastach – prym wiodą mieszkańcy Warszawy (75 proc. aktywnych fizycznie). Wśród województw najlepiej wypadają Wielkopolska i Małopolska, gdzie 69 proc. społeczności korzysta z ruchu. Najniższy poziom aktywności fizycznej odnotowano w województwie zachodniopomorskim (45 proc.) i dolnośląskim (52 proc.).

Badanie MultiSport Index zostało przeprowadzone w styczniu 2019 r. z uwzględnieniem reprezentatywnej próby 1858 mieszkańców Polski.