Podejmij wyzwanie: wzrok bez ograniczeń

Rozmazany tekst smsa w telefonie, gorsze widzenie po zmroku, szybkie męczenie się oczu – to oznaki prezbiopii, z którą zmagają się niemal wszystkie osoby po 40-tce.

Prezbiopia jest efektem naturalnych zmian układu wzrokowego zachodzących wraz z wiekiem. Objawia się trudnościami z wyraźnym widzeniem z bliska, szczególnie przy słabym oświetleniu. Choć w łatwy sposób można jej zaradzić, nadal zbyt mało osób sięga po pomoc specjalisty. Ten stan rzeczy chcą zmienić pomysłodawcy kampanii Czas Na Wzrok 40+. 27 lutego zainaugurowano jej II edycję.

Polacy 40+

Jak pokazują badania przeprowadzone w lutym 2019 r. przez SW Research Sp. z o.o., znacznego pogorszenia jakości widzenia doświadcza prawie każdy Polak po 40-tce (98%). Najczęściej wskazywane problemy ze wzrokiem u ankietowanych osób w grupie wiekowej 40-65 to ogólne pogorszenie wzroku (62%), problemy z czytaniem tekstu z bliskiej odległości (51%) oraz szybkie męczenie się oczu (48%). Wszystkie opisane problemy świadczą o prezbiopii – efekcie naturalnego procesu starzenia się oczu, który dotyka każdego, niezależnie od trybu życia i stanu zdrowia.

Efekty I edycji kampanii

Dzięki szeroko zakrojonym działaniom edukacyjnym w zeszłym roku, w porównaniu z badaniem, przeprowadzonym przez agencję badawczą PBS Sp. z o. o. przed startem I edycji, świadomość pojęcia prezbiopii wzrosła z 11% do 19% – kampania przynosi efekty, ale nadal jest dużo do zrobienia w tej kwestii. Z osób deklarujących znajomość pojęcia prezbiopii ponad połowa, bo aż 53,8% ankietowanych wie już, że prezbiopia to efekt naturalnych zmian, zachodzących w układzie wzrokowym wraz z wiekiem.

Wzrósł również odsetek osób 40+, które są użytkownikami okularów progresywnych (z 13% do 20,3%) – co oznacza, że poprawiła się znacznie ich jakość życia. Dodatkowo aż 46% ankietowanych wie już dziś (w zeszłym roku było to 36%), że z prezbiopią można sobie poradzić, nosząc okulary progresywne – czyli takie, które zastępują dwie, a nawet trzy pary okularów, używanych zamiennie do różnych czynności (praca, czytanie, prowadzenie samochodu).

Jak wynika z badania, przeprowadzonego przez agencję SW Research, nadal jednak znaczna większość (64%) osób nie bada wzroku regularnie, przynajmniej raz w roku. Jest to jednocześnie jeden z głównych celów w kontekście kampanii Czas Na Wzrok 40+ w 2019 roku – kontynuacja działań edukacyjnych w zakresie prezbiopii, prawidłowej korekcji okularowej oraz regularnych badań wzroku.

Wyzwanie #CZASNAWZROK #BEZOGRANICZEN – główny driver II edycji kampanii

27 lutego, w Muzeum Świat Iluzji w Warszawie, zainaugurowano II edycję kampanii CZAS NA WZROK 40+, która ma za zadanie kontynuować działania w zakresie propagowania wiedzy o prezbiopii oraz metodach jej korekcji, a także zachęcać osoby po czterdziestce do regularnych badań wzroku. Oficjalnie ogłoszono również główny driver tegorocznej edycji – wyzwanie #CZASNAWZROK #BEZOGRANICZEN. Konkurs ma zachęcić osoby po 40., które zmagają się z prezbiopią, do podjęcia aktywności i realizacji swoich marzeń oraz pasji.

  • Szukamy zwykłych ludzi 40+, którzy odczuwają ograniczenia z powodu pogarszającego się wzroku i przez to nie mogą realizować własnych pasji i marzeń. Chcemy im pomóc pokonać te ograniczenia – niech się do nas zgłoszą i wezmą udział w wyzwaniu. Przekonamy ich, jak okulary progresywne zmieniają jakość życia. W działaniach promocyjnych wspierają nas gwiazdy i media. Chcemy, by jak najwięcej osób dowiedziało się o kampanii, podjęło Wyzwanie #CZASNAWZROK #BEZOGRANICZEN i przede wszystkim – wzięło udział w Ogólnopolskim Teście Widzenia 40+.

Jak pokazują badania wykonane na potrzeby kampanii, 56% respondentów nie wie, że badanie wzroku może wykonać u optometrysty w salonie optycznym. Specjalista ten posiada kompetencje w zakresie badania wzroku oraz doboru metody jego korekcji. Wyszukiwarkę partnerskich salonów optycznych, współpracujących w ramach kampanii Czas Na Wzrok 40+, można znaleźć na stronie internetowej www.czasnawzrok.pl.

Kampanię Czas Na Wzrok 40+ wspierają ambasadorzy w wieku 40+. To zaangażowani w propagowanie wiedzy o prezbiopii celebryci-okularnicy, m.in. Marzena Rogalska, Danuta Stenka, Krystyna Czubówna oraz Maciej Orłoś. Działania w ramach kampanii będą prowadzone do końca 2019 roku.