Płodowy Zespół Alkoholowy to wciąż problem

W miniony weekend obchodzono Światowy Dzień Płodowego Zespołu Alkoholowego FAS (ang. Fetal Alcohol Syndrom).

FAS jest najcięższą formą uszkodzeń płodu w wyniku spożywania alkoholu przez matkę w czasie ciąży. Oznacza zespół wad wrodzonych somatycznych i neurologicznych, wywołanych na skutek prenatalnej ekspozycji na alkohol. Alkohol działając na nienarodzone dziecko może spowodować zmiany w budowie jego ciała, powstanie wad rozwojowych narządów, przede wszystkim ośrodkowego układu nerwowego. Nie ustalono, jaka minimalna ilość alkoholu może spowodować występowanie FAS, dlatego nie można wykluczyć destruktywnego wpływu sporadycznego picia alkoholu przez kobiety, zwłaszcza w początkowym etapie ciąży. Dziecku w łonie matki może zaszkodzić nawet jednorazowa dawka alkoholu.

W ramach popularyzacji wiedzy o rozwoju prenatalnym człowieka Studenci SKN Embriologia Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego prowadzą blog 9miesiecyincognito.pl, w którym odkrywają tajemnice pierwszych 9 miesięcy życia człowieka.

OBJAWY FAS to między innymi:

 • niski wzrost i małogłowie;
 • dysmorfie twarzy (twarz jest niesymetryczna, dość płaska, szeroka, o wyglądzie orientalnym);
 • wady układu kostno-mięśniowego i zaburzenia czucia głębokiego;
 • problemy ze słyszeniem, opóźnioną zdolność mówienia;
 • zmniejszone pole widzenia, słabą pamięć wzrokowa;
 • nadpobudliwość;
 • problemy z pamięcią i trudności w uczeniu się;
 • zaburzenia zachowania, niedostosowanie społeczne, trudności w przewidywaniu konsekwencji swoich zachowań;
 • niekontrolowane napady złości, agresja;
 • skłonność do uzależnień;
 • skłonności depresyjne i lękliwość.

Wybrana data – 9 września nie jest przypadkowa. Dziewiątki w dacie mają bowiem wydźwięk symboliczny i odnoszą się do liczby miesięcy, przez które nienarodzone dziecko powinno być chronione od wszelkich zagrożeń zewnętrznych. Dzień ten ma na celu, uświadomienie przyszłym rodzicom skutków picia alkoholu w czasie ciąży, jak również zwrócenie uwagi społeczeństwu na występowanie problemu spożywania alkoholu.

Zespołowi FAS i innym uszkodzeniom alkoholowym można zapobiec w 100% zachowując abstynencję w czasie trwania ciąży.