Pierwsza pracownia uroterapii na Górnym Śląsku

W Piekarach Śląskich, w Centrum Medycznym Gabos, powstała pierwsza na Górnym Śląsku Pracownia Uroterapii dla dzieci, zajmująca się kompleksową diagnostyką i leczeniem dzieci z zaburzeniami czynności dolnych dróg moczowych.

Zaburzenia kontroli oddawania moczu dotyczą około 25% dzieci.

Uroterapia, czyli rehabilitacja dolnych dróg moczowych jest jedną z metod leczenia zaburzeń mikcji. Często problemem towarzyszącym zaburzeniom czynności dolnych dróg moczowych są zaparcia, które dodatkowo nasilają dolegliwości urologiczne.

Dlatego celem terapii jest rozpoznanie, a następnie praca nad zmianą nieprawidłowych nawyków związanych z oddawaniem moczu i uregulowaniem wypróżnień.  

Pracownia Uroterapii w Piekarach Śląskich zapewnia skoordynowaną wielospecjalistyczną pomoc:  konsultację z urologiem/nefrologiem, pełną diagnostykę, terapię prowadzoną przez wykfalifikowanego uroterapeutę, przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu oraz wsparciu psychologa i dietetyka.

Program rehabilitacji powinien być zawsze dopasowany do potrzeb i możliwości dziecka i jego rodziców, dlatego w CM Gabos, poza terapią prowadzoną w trybie ambulatoryjnym, powstał oddział umożliwiający przyjęcie dziecka na kilkudniową obserwację i terapię w trybie stacjonarnym. Skuteczność uroterapii sięga 90 proc.