Pielęgniarki z GUMed nagrodzone

Gdańskie pielęgniarki docenione na Bliskim Wschodzie.

Komitet Naukowy konferencji „23rd World Nurse Practitioner”, która odbyła się w Dubaju w dniach 28-29.09 br. przyznał dr hab. Aleksandrze Gaworskiej-Krzemińskiej II miejsce za przedstawiony materiał pt.”Importance of application of ICNP® in teaching nursing based on polish experience”. Badania były prowadzone przez pracowników Katedry Pielęgniarstwa GUMed: dr Hannę Grabowską oraz dr hab. Aleksandrę Gaworską-Krzemińską we współpracy z Akredytowanym Centrum ICNP z Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Na uwagę zasługuje fakt, że znaczenie nauczania oraz stosowania Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP®) staje się coraz ważniejszym zagadnieniem w wymiarze praktycznym i naukowym wśród pielęgniarek na całym świecie.

źródło: GUM-ed