Pielęgniarki debatują o przyszłości zawodu

W Warszawie trwa Międzynarodowa Konferencja Naukowa „Pielęgniarstwo polskie, europejskie, światowe”. “To doskonała okazja, aby w szerokim gronie ekspertów poważnie porozmawiać o sytuacji pielęgniarek i zastanowić się jak przywrócić godność i prestiż zawodu” – mówi Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Według danych z Centralnego Rejestru Pielęgniarek i Położnych (CRPiP) w Polsce na koniec 2016 roku zarejestrowanych było 288 tys. pielęgniarek, z czego aż 69,5% jest w wieku powyżej 45 lat. „Problem wymiany pokoleniowej będzie się pogłębiać, ponieważ zbyt mało młodych osób podejmuje pracę w zawodzie, aby zastąpić odchodzący personel. Dlatego bardzo istotne jest prowadzenie dialogu o sposobach naprawienia obecnej, dramatycznej sytuacji” – mówi Zofia Małas, prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych. Międzynarodowa Konferencja Naukowa jest doskonałą okazją do rozmów o  przyszłości pielęgniarstwa.

Tytuł tegorocznego spotkania to „Pielęgniarstwo polskie, europejskie, światowe”. Podczas 6 sesji tematycznych przedstawiciele Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej, NFZ, pielęgniarki, położne, nauczyciele akademiccy i kierownicy podmiotów leczniczych będą rozmawiać nt. przyszłości branży. Obszary tematyczne poruszane na konferencji dotyczą m.in. rozwiązań systemowych zarządzania opieką zdrowotną, kształcenia pielęgniarek i położnych w UE, miejsca i roli pielęgniarki i położnej w koordynowanej podstawowej opieki zdrowotnej, komunikacji interpersonalnej w pielęgniarstwie.

Obok dyskusji na ważne tematy związane z branżą pielęgniarską konferencja to także okazja do poszerzenia wiedzy akademickiej. W trakcie dwudniowego spotkania poruszane będą także zagadnienia naukowe dotyczące np. standardów praktyki klinicznej w pielęgniarstwie rola pielęgniarek i położnych w opiece senioralnej, czy nowego oblicza starzejącej się Europy.