Pielęgniarki apelują o godziwe płace minimalne

W sierpniu 2017 roku weszła w życie ustawa z dnia 8 czerwca 2017 r. o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych. Ustawa została przyjęta pomimo zgłaszanych przez Naczelną Radę Pielęgniarek i Położnych poprawek.

Zdaniem NIPiP przyjęty projekt zakłada krzywdzące stawki wynagradzania pielęgniarek i położnych oraz w zbyt małym stopniu różnicuje osoby podnoszące kwalifikacje zawodowe. Dlatego Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych podejmuje dalsze działania w celu nowelizacji obowiązującej ustawy, aby uatrakcyjnić zawody m.in. przez zapewnienie godziwego wynagrodzenia wszystkim pielęgniarkom i położnym.

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych opiniowała ustawę i odrzuciła ją w całości. Na posiedzeniu Senackiej Komisji Zdrowia wniosła o zmianę wskaźników i usytuowanie pielęgniarki i położnej z tytułem magistra, m.in. dotyczących płac w poszczególnych grupach zawodowych zgodnie ze stanowiskiem, że podnoszenie kwalifikacji powinno być właściwie wynagradzane.

Mimo, że ustawa została przyjęta w brzmieniu niekorzystnym dla naszego środowiska w Polsce, bez zgłaszanych przez nas poprawek, nie spoczniemy w działaniach mających na celu poprawę sytuacji zawodu. Pracujemy obecnie nad strategią dla pielęgniarstwa i podejmiemy wszelkie działania mające na celu poprawę jakości pracy i płacy w zawodzie, a także stanu pielęgniarstwa i położnictwa w Polsce. Zawód pielęgniarki i położnej powinien odzyskać godność” – mówi Zofia Małas, prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.

Według danych z CRPiP w 2020 r. zabraknie w Polsce 80 tys. wykwalifikowanych pielęgniarek i położnych do opieki nad pacjentami. Rośnie średnia wieku dla pielęgniarek i obecnie wynosi 51 lat, natomiast dla położnych 48,9. W tej sytuacji w sposób szczególny należy zadbać o zachęty do podejmowania pracy w zawodzie, a jedną z nich są godziwe warunki wynagrodzenia.

Nowa ustawa o płacach minimalnych w zawodach medycznych jest niepokojąca z jeszcze jednego powodu. Polskie pielęgniarstwo się starzeje! Obecnie niemal 70% aktywnych zawodowo pielęgniarek i położnych jest w wieku powyżej 45 lat, a zastępowalność w zawodzie jest niezwykle niska. Praca w zawodzie jest trudna, wymaga ustawicznego i specjalistycznego kształcenia, ale daje także wiele satysfakcji. Problem w tym, że nawet największa satysfakcja zawodowa nie zrekompensuje w pełni lat kształcenia i trudu codziennej pracy. Dlatego właśnie pracujemy obecnie nad strategią dla pielęgniarstwa i będziemy podejmować dalsze działania w kwestii płac pielęgniarek i położnych. Stoimy na stanowisku, że zachęty finansowe i wynagradzanie za doskonalenie zawodowe to najwłaściwsza droga w kontekście przywrócenia należytego szacunku i godności zawodu – dodaje Zofia Małas, prezes Naczelnej Izby Pielęgniarek i Położnych.