Pediatra dla każdego dziecka!

Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak apeluje o uwzględnienie potrzeb zdrowotnych dzieci w projektowanych przepisach dotyczących podstawowej opieki zdrowotnej.

Proponowane przez rząd rozwiązania przewidują dostępność opieki pediatrycznej wyłącznie dla dzieci do 7 roku życia, znoszą również obowiązek posiadania przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej kwalifikacji z pielęgniarstwa pediatrycznego. Tymczasem zdaniem Marka Michalaka dziecko powinno mieć zapewnioną podstawową opiekę zdrowotną świadczoną przez pediatrę do uzyskania pełnoletności.

„Za takim rozwiązaniem przemawia wiele argumentów, w tym o charakterze medycznym, społecznym i organizacyjnym. Po raz kolejny chcę przypomnieć, że wiele schorzeń u dzieci, w tym chorób przewlekłych posiada odmienną dynamikę od przebiegu schorzenia u osób dorosłych. Ponadto znaczący wpływ na kondycję zdrowotną człowieka dorosłego ma przebieg okresu dojrzewania, w tym jego prawidłowe monitorowanie. Wymaga ono posiadania wiedzy o wcześniejszych okresach stanu zdrowia i rozwoju dziecka. Taką wiedzę posiada lekarz pediatra i to on powinien dokonywać oceny prawidłowości rozwoju zdrowia dziecka do jego pełnoletności” – uważa Rzecznik Praw Dziecka.

Podnosi on także kwestię braku obowiązku posiadania kwalifikacji z pielęgniarstwa pediatrycznego przez pielęgniarki podstawowej opieki zdrowotnej. „Jest to rozwiązanie niekorzystne ponieważ wiele zabiegów wykonywanych przez pielęgniarkę u dzieci wymaga wiedzy i umiejętności z tego zakresu” – podkreśla Rzecznik.

źródło: brpd.gov.pl