Panie w zarządzie PZPPF

Barbara Misiewicz – Jagielak i Katarzyna Dubno dołączyły do zarządu Polskiego Związku Pracodawców Przemysłu Farmaceutycznego.

– Przed Związkiem stoi teraz wiele zadań. Ten rząd dostrzega potrzebę reindustrializacji naszego przemysłu. To szansa na dynamiczny rozwój krajowej branży farmaceutycznej. Aby ją jak najpełniej wykorzystać, postanowiliśmy wzmocnić Zarząd Związku o osoby mające doświadczenie w pracy w krajowych firmach produkujących leki – mówi Krzysztof Kopeć, który objął funkcję prezesa Związku w marcu tego roku.

Barbara Misiewicz – Jagielak jest z wykształcenia farmaceutką, ukończyła Gdańską Akademię Medyczną. Od 2006 roku związana jest z Polpharmą SA, gdzie sprawuje funkcję dyrektora ds. Relacji Zewnętrznych. Wcześniej pracowała jako naczelnik Wydziału Gospodarki Lekami w POW NFZ, gdzie poznała problematykę związaną z finansowaniem świadczeń zdrowotnych.

– Pracując w polskiej firmie wiem, jak ważna przy podejmowaniu decyzji inwestycyjnych jest stabilność i przewidywalność przepisów, zwłaszcza dotyczących refundacji leków. Głęboko wierzę w rozwój krajowej branży farmaceutycznej, dlatego zamierzam skoncentrować się na przygotowywaniu propozycji rozwiązań w zakresie polityki proinwestycyjnej, która jest niezbędna dla rozwoju sektora  – mówi Barbara Misiewicz – Jagielak.

Katarzyna Dubno jest absolwentką Szkoły Głównej Handlowej oraz Francuskiego Instytutu Zarządzania. W Grupie Adamed pracuje od 2010 roku. Pełni funkcję dyrektora ds. Relacji Zewnętrznych i Ekonomiki Zdrowia. Jest też członkiem Zarządu Fundacji Grupy Adamed, której flagowym programem jest ADAMED SmartUP – program dla młodzieży uzdolnionej w kierunku nauk ścisłych i przyrodniczych. W Polskiej Radzie Biznesu pełni funkcję pełnomocnika Zarządu ds. promocji przedsiębiorczości.

– Doświadczenie zawodowe w polskiej innowacyjnej firmie nauczyło mnie, że czynnikiem stymulującym do inwestowania w badania i rozwój są zachęty promujące aktywne gospodarczo i innowacyjnie przedsiębiorstwa. Zamierzam zabiegać o jak najkorzystniejszy kształt tych zachęt zarówno dla naszej gospodarki, jak i krajowych firm farmaceutycznych – mówi Katarzyna Dubno.

W Zarządzie Związku oprócz obu pań są także Krzysztof Kopeć na stanowisku prezesa  oraz Grzegorz Rychwalski jako wiceprezes.