Otyłość a rak piersi

Zmniejszenie masy ciała przez kobiety po menopauzie zmniejsza ryzyko zachorowania na raka piersi.

Otyłość u kobiet po menopauzie jest udowodnionym czynnikiem ryzyka rozwoju raka piersi. W badaniu opublikowanym w Cancer sprawdzono, jaki wpływ na zachorowalność na raka piersi ma ubytek masy ciała przez kobiety po menopauzie.

W tym celu przeprowadzono badanie z udziałem ponad 60 tysięcy kobiet w wieku 50-79 lat, nie chorujących wcześniej na raka piersi, z prawidłowym wynikiem mammografii. Masę ciała, wzrost i BMI (Body Mass Index) oceniono wyjściowo oraz po 3 latach. Jako zmniejszenie masy ciała przyjęto granicę 5% w stosunku do wyjściowej. W trakcie ponad jedenastoletniej obserwacji 3061 kobiet zachorowało na raka piersi.

Wykazano, że zmniejszenie masy ciała u kobiet po menopauzie, niezależnie od tego czy celowe, czy nie, istotnie (o 12%) obniżało ryzyko zachorowania na raka piersi w porównaniu do kobiet ze stabilną masą ciała. Nie wykazano, aby wzrost masy ciała o ≥5% po menopauzie wiązał się ze zwiększonym ryzykiem zachorowania na raka piersi.

źródło: onlinelibrary.wiley.com