Opracują nowy lek na otyłość

Firmy Boehringer Ingelheim i Gubra poinformowały, że po raz drugi zdecydowały się podjąć współpracę i podpisać umowę licencyjną dotyczącą opracowania nowatorskich poli-agonistów peptydowych do stosowania w leczeniu otyłości.

Współpraca ta umożliwi połączenie ugruntowanego doświadczenia firmy Gubra w dziedzinie projektowania, syntezy, charakteryzacji środków farmaceutycznych i badania peptydów terapeutycznych in vivo oraz doświadczenia firmy Boehringer Ingelheim w zakresie prac badawczo-rozwojowych nad innowacyjnymi lekami stosowanymi w terapii chorób kardiometabolicznych.

To drugi program badawczo-rozwojowy prowadzony wspólnie przez firmy Boehringer Ingelheim i Gubra, stanowiący uzupełnienie poprzedniej, zainicjowanej w 2017 roku, udanej współpracy w dziedzinie leczenia otyłości. Rozwija on też coraz bogatsze portfolio badawczo-rozwojowe firmy Boehringer Ingelheim w obszarze leczenia otyłości.

– Cieszymy się z perspektywy rozszerzenia naszej owocnej współpracy z zespołem Gubra – powiedział dr Clive R. Wood, Corporate Senior Vice President Discovery Research w firmie Boehringer Ingelheim. – Spodziewam się, że programy te pomogą nam stworzyć nowe, tak bardzo potrzebne, leki dla chorych na otyłość.

Boehringer Ingelheim posiada szerokie portfolio produktów stosowanych w leczeniu chorób zakrzepowo-zatorowych, cukrzycy typu 2, udaru mózgu, zawału mięśnia sercowego, nadciśnienia tętniczego oraz redukcji ryzyka zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych. W oparciu o swoje rozległe doświadczenia i nieustanne dążenie do innowacji, firma chce zmienić życie osób cierpiących na choroby kardiometaboliczne.

Henrik Blou, CEO firmy Gubra, powiedział:

– Cieszymy się z ponownego rozpoczęcia współpracy i podpisania umowy licencyjnej w obszarze leczenia otyłości z firmą Boehringer Ingelheim. Dla firmy Gubra znalezienie silnych partnerów do współpracy w prowadzeniu naszych programów badawczych jest kwestią bardzo istotną. Pierwsza współpraca z firmą Boehringer Ingelheim pokazała, że mocne strony obu firm znakomicie się uzupełniają. Połączenie sił w tym nowatorskim programie badawczym może przenieść leczenie otyłości na wyższy poziom, z korzyścią dla pacjentów na całym świecie.