Olkusz z profilaktyką onkologiczną dla pań

Od stycznia 2019 Nowy Szpital w Olkuszu będzie realizował program profilaktyki raka piersi finansowany przez Narodowy Fundusz Zdrowia. Badania będą wykonywane w otwartej w tym roku w szpitalu pracowni mammograficznej.

Program jest skierowany do pań w wieku od 50 do 69 lat, które nie leczyły się z powodu raka piersi oraz nie miały wykonanej mammografii w ciągu ostatnich 2 lat. Ponadto program obejmuje panie, które otrzymały w ramach realizacji programu profilaktyki raka piersi w roku poprzedzającym pisemne wskazanie do wykonania ponownego badania mammograficznego po upływie 12 miesięcy z powodu obciążenia następującymi czynnikami ryzyka: rak piersi wśród członków rodziny (u matki, siostry lub córki) lub mutacje w obrębie genów BRCA 1 lub BRCA 2.

Badania będą bezpłatne i nie wymagają skierowania. Przed wykonaniem badania należy wypełnić ankietę. Rejestracja w pracowni mammograficznej dostępna jest od poniedziałku do piątku  w godz. od 08:00-13:00, tel. 41 240 1275. Panie, które korzystały wcześniej z badań w ramach programu profilaktycznego, muszą pamiętać, że powinno minąć dokładnie 2 lata od poprzedniej mammografii. Na badanie należy również dostarczyć wynik ostatniego badania dla porównania.

Rak piersi jest najczęściej występującym nowotworem złośliwym u kobiet. Ryzyko zachorowania wzrasta po 50 roku życia. Najważniejszym czynnikiem wpływającym na wyniki leczenia jest wykrycie nowotworu w jak najwcześniejszym stadium rozwoju. Metodą w znacznym stopniu umożliwiającą rozpoznanie zmian patologicznych w utkaniu piersi stanowi właśnie mammografia. Panie, które wykonają badanie w ramach programu w przypadku prawidłowego wyniku otrzymają wynik pocztą z zaleceniem ponownego zgłoszenia się na badanie po 24 miesiącach. W przypadku współistniejących czynników ryzyka określonych w programie pacjentka otrzyma wynik z zaleceniem zgłoszenia się na kolejne badanie po 12 miesiącach.

W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości w wyniku pacjentka zostanie poinformowana o konieczności dalszej diagnostyki, która obejmuje poradę lekarską, mammografię uzupełniającą, USG piersi i w zależności od zmian wykonanie biopsji. Po tych badaniach, jeśli zajdzie taka potrzeba, pacjentka jest kierowana na odpowiednie leczenie.

Panie, które nie kwalifikują się do objęcia programem profilaktycznym mogą również wykonać bezpłatne badanie piersi (mammografię lub USG) na podstawie skierowania, wydanego przez lekarza specjalistę (ginekolog, onkolog). W szpitalu w Olkuszu dostępna jest poradnia onkologiczna, ginekologiczna oraz poradnia profilaktyki chorób piersi.