Odeszła Anna Dmoszyńska

21 lutego 2019 r. zmarła prof. dr hab. Anna Dmoszyńska, specjalistka chorób wewnętrznych, hematologii i transplantologii klinicznej. Miała 77 lat.

Była nie tylko wybitnym naukowcem, ale także wychowawcą – przez lata pracy zawodowej była autorytetem i wsparciem dla swoich studentów, którzy dziś odnoszą sukcesy na polu medycyny. Wypromowała 24 doktorów nauk medycznych, 7 lekarzy z jej zespołu uzyskało stopień doktora habilitowanego nauk medycznych, w tym dwóch uzyskało tytuł profesora nauk medycznych.

W latach 1991–2013 prof. Dmoszyńska była kierownikiem katedry i kliniki hematologii i transplantacji szpiku Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. W latach 2013–2015 pracowała w Samodzielnej Pracowni Transplantologii Klinicznej UM w Lublinie.

W roku 2005 utworzyła Polską Grupę Szpiczakową, której przewodniczyła do końca życia. Była członkiem zarządu European Myeloma Network.

Prof. Dmoszyńska za osiągnięcia w pracy badawczej 13-krotnie otrzymała nagrodę Ministra Zdrowia RP, a w roku 2012 otrzymała prestiżową nagrodę Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego za wybitne osiągnięcia naukowe.

Źródło: Hematoonkologia.pl