Od dziś ellaOne tylko na receptę

Od 23 lipca wszystkie leki antykoncepcyjne, w tym pigułki „dzień po”, będzie można kupić tylko na receptę. Choć może ją wypisać każdy lekarz, nie tylko ginekolog niektórzy powołując się na klauzulę sumienia odmawiają wystawienia recepty na antykoncepcję.

Pigułki „dzień po” dotychczas dostępne były bez recepty. To tabletka, która ma uniemożliwić zagnieżdżenie się embrionu w błonie śluzowej macicy, ale aby spełniła swoją rolę musi być zażyta jak najszybciej po stosunku. Choć nawet Europejska Agencja Leków oceniła, że przyjmowanie ellaOne bez opieki lekarza nie zagraża pacjentkom i uznała za mało prawdopodobną możliwość stosowania tego leku niezgodnie z przeznaczeniem Ministerstwo Zdrowia jest zdania, że stosowanie tego leku może mieć poważne skutki uboczne.

Minister Konstanty Radziwiłł powiedział, że tabletka „dzień po” może mieć działanie poronne. Zadeklarował, że nie przepisałby tego środka nawet zgwałconej pacjentce i że w takim przypadku skorzystałby z klauzuli sumienia. Zgodnie z prawem lekarz „może powstrzymać się od wykonania świadczeń zdrowotnych niezgodnych z jego sumieniem”.

Zdarza się też, że mimo posiadania recepty pacjenci nie mogą kupić leku antykoncepcyjnego, ponieważ jego sprzedaży odmawiają niektórzy aptekarze. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar w piśmie z kwietnia 2017 roku zwracał uwagę, że w Prawie farmaceutycznym brak jest regulacji umożliwiającej odmowę sprzedaży produktu leczniczego z powołaniem się na względy sumienia.

Z kolei p.o. Głównego Inspektora Farmaceutycznego Zbigniew Niewójt ocenił, że mając na uwadze poszanowanie praw jednostki w świetle Konstytucji właściwyewydaje się dopuszczenie możliwości odmowy przez farmaceutę sprzedaży leków antykoncepcyjnych powołującego się na „klauzulę sumienia”. Zastrzegł przy tym, że przedsiębiorca prowadzący aptekę, u którego taka sytuacja występuje, musi zapewnić sprzedaż leków antykoncepcyjnych przez innego farmaceutę.

Stowarzyszenie Farmaceutów Katolickich Polski złożyło do sejmowej komisji petycji projekt mający umożliwić farmaceutom powoływanie się na klauzulę sumienia. Komisja ma zająć się tą petycją w listopadzie 2017.

Ta sama ustawa, która ograniczyła dostęp do antykoncepcji awaryjnej, wprowadza też ratunkowy dostęp do technologii lekowych. Zgodnie z nowymi przepisami minister zdrowia będzie mógł wydać indywidualną zgodę na pokrycie kosztu leku, jeżeli jest to niezbędne dla ratowania życia lub zdrowia pacjenta i uzasadnione wskazaniami medycznymi.

Źródło: PAP