Nowy konsultant krajowy w dziedzinie położnictwa i ginekologii

Prof. Krzysztof Czajkowski kierownik II Katedry i Kliniki Położnictwa i Ginekologii w Szpitalu im. ks. Anny Mazowieckiej został konsultantem krajowym w dziedzinie położnictwa i ginekologii.

Prof. Krzysztof Czajkowski pełni równocześnie funkcje prodziekana ds. studiów licencjackich i magisterskich I Wydziału Lekarskiego WUM.

Konsultantów krajowych powołuje minister zdrowia, ale kandydatów na to stanowisko zgłaszają towarzystwa naukowe zrzeszające specjalistów w danej dziedzinie.