Nowy kierunek: bezpieczeństwo medyczne

Dziś rozpoczyna się rekrutacja na  nowy kierunek studiów podyplomowych na  Gdańskim Uniwersytecie Medycznym – bezpieczeństwo medyczne. Celem kształcenia jest realizacja zapotrzebowania na specjalistyczną wiedzę i praktyczne przygotowanie specjalistów (funkcjonariuszy, urzędników, doradców, ekspertów) w zakresie bezpieczeństwa państwa i utrzymania porządku publicznego.

Absolwenci zdobędą wiedzę dotyczącą zagadnień związanych z bezpieczeństwem, bezpieczeństwem medycznym imprez masowych, porządkiem publicznym, jak i kwestii ściśle prawnych dotyczących zarządzania instytucjami bezpieczeństwa. Zajęcia będą prowadzone przez wysokiej klasy specjalistów o dużym doświadczeniu praktycznym.

Oferta skierowana jest do absolwentów studiów I i II stopnia kierunku medycznego i okołomedycznego, politologicznego i ekonomiczno-socjologicznych, ze szczególnym uwzględnieniem kierunków: ratownictwo medyczne, pielęgniarstwo/położnictwo, zdrowie publiczne, zarządzanie oraz do osób przygotowujących się do pracy/pracujących w instytucjach państwowych, służbach mundurowych i w różnych ogniwach samorządowych, w których wymagane są umiejętności zarządzania bezpieczeństwem ludności i państwa oraz kreowania rzeczywistości zmniejszającej ryzyko zdrowotne.

Podyplomowe studia z zakresu bezpieczeństwa medycznego powstały z inicjatywy Wydziału Nauk o Zdrowiu Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego przy współpracy Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego.

Więcej na www.bezpieczenstwomedyczne.gumed.edu.pl.