Nowy Kierownik Kliniki Ginekologii i Położnictwa IMiD

Dr hab. n. med. prof. nadzw. IMiD Tadeusz Issat został powołany przez Dyrektora Instytutu Matki i Dziecka dr n. med. Tomasza Maciejewskiego na stanowisko Kierownika Kliniki Położnictwa i Ginekologii.

Prof. Tadeusz Issat, specjalista ginekologii i położnictwa, jest absolwentem Akademii Medycznej w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny), ukończył studia w 2006 roku, następnie podjął studia doktoranckie w Zakładzie Immunologii Akademii Medycznej CSK MSWiA w Warszawie. Pracę doktorską „Badanie przeciwnowotworowych właściwości związków wpływających na szlak syntezy cholesterolu” pod przewodnictwem prof. dr. Jakuba Gołąba obronił w 2010 roku, a tytuł doktora habilitowanego nauk medycznych został przyznany mu przez Radę Naukową Instytutu Matki i Dziecka za osiągnięcie naukowe „Ambulatoryjna histeroskopia jako skuteczne narzędzie diagnostyczne i lecznicze patologii jamy macicy”.

Od samego początku swojej kariery zawodowej związany był z Kliniką Położnictwa Chorób Kobiecych i Onkologii CSK MSWiA w Warszawie oraz Zakładem Zdrowia Prokreacyjnego Instytutu Matki i Dziecka w Warszawie. Autor ponad 30 publikacji, wykładowca, laureat nagród Laur Medyczny im. dr. W. Mayzla, „Złota Kukułka 2011” czy Rektora Akademii Medycznej. Stypendysta Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej. Członek American Association of Gynecologic Laparoscopists oraz Polskiego Towarzystwa Ginekologicznego.

Prof. Tadeusz Issat specjalizuje się w zabiegach ginekologii endoskopowej: laparoskopii oraz histeroskopii. Do szczególnych umiejętności należy histeroskopia w warunkach ambulatoryjnych. W technice tej wykorzystywane są zminiaturyzowane urządzenia endoskopowe służące bezpośredniej wizualizacji i ocenie jamy macicy, bez konieczności podawania znieczulenia. Histeroskopia „office” stosowana jest przede wszystkim do oceny przyczyn nieprawidłowego krwawienia z jamy macicsy, daje także możliwość usuwania zmian patologicznych w jamie macicy (polipy, mięśniaki). Jest ona także nieocenionym narzędziem diagnostycznym u pacjentek borykających się z niepłodnością.

Laparoskopia to zabieg zarówno diagnostyczny, jak i leczniczy. Zakres zabiegów laparoskopowych w klinice ginekologii IMiD dotyczy pacjentek wymagających nie skomplikowanych laparoskopii diagnostycznych, jak i pacjentek zakwalifikowanych do leczenie operacyjnego endometriozy czy chorób nowotworowych narządu rodnego. Dzięki najnowocześniejszym narzędziom endoskopowym i umiejętnościom zespołu w klinice stawia się na leczenie endoskopowe operacyjne, stosując leczenie operacyjne klasyczne tylko w wyjątkowych sytuacjach.

Średni czas oczekiwania na zabiegi endoskopii ginekologicznej w Instytucie Matki i Dziecka wynosi ok. 14 dni. Zabieg wykonywany jest na podstawie skierowania od lekarza ginekologa. Zapisy odbywają się przez call center pod numerem 22 327 70 50.

Klinika Położnictwa i Ginekologii zdobyła uznanie pacjentek i ich rodzin (dwukrotnie II nagroda w Konkursie „Rodzić po Ludzku” , nagroda „Złotego Bociana”, tytuł UNICEF „Szpital Przyjazny Dziecku”). Codziennie do Instytutu trafiają pacjentki z całej Polski, których ciąża jest skomplikowana lub nawet zagrożona. Instytut Matki i Dziecka charakteryzuje kompleksowe, wielodyscyplinarne podejście do zagadnienia opieki nad kobietą i dzieckiem w trakcie ciąży i po narodzinach.