Nowoczesna ginekologia w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie

10 września w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie uroczyście otwarto zmodernizowane skrzydło Oddziału Endokrynologii Ginekologicznej i Ginekologii. Mieści się w nim m.in. nowoczesny i bogato wyposażony blok operacyjny, a także Pracownia Diagnostyki Laboratoryjnej (pracownia embriologiczna). To właśnie dzięki nim pacjentki działającego w SU Referencyjnego Ośrodka Leczenia Niepłodności będą mogły korzystać z diagnostyki na najwyższym, światowym poziomie.

Szpital Uniwersytecki w Krakowie uruchomił Referencyjny Ośrodek Leczenia Niepłodności w grudniu 2017 roku. Od tego czasu z jego usług skorzystało już ponad 260 par. To jedna z kilkunastu tego typu placówek w kraju realizująca Program Kompleksowej Ochrony Zdrowia Prokreacyjnego w latach 2016-2020. Dzięki uzyskanemu z Ministerstwa Zdrowia oraz Unii Europejskiej wsparciu finansowemu, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-20, możliwe było stworzenie dedykowanego bloku operacyjnego w oddziale, a także nowoczesnej Pracowni Diagnostyki Laboratoryjnej (pracowni embriologicznej). Zakupiono także ich kompleksowe wyposażenie, w skład którego wchodzi m.in. wieża endoskopowa, kolumna anestezjologiczna, kolumna chirurgiczna czy laser CO2 z przystawką laparoskopową do leczenia głęboko naciekającej endometriozy i mikrochirurgii jajowodów.

– Kobiety w Krakowie zasłużyły na to, by móc korzystać z tak wyposażonego oddziału. Endokrynologia ginekologiczna to bowiem nie tylko problemy rozrodu, ale także problemy z menopauzą i w późniejszych okresach życia. Mam nadzieję, że oddział będzie im dobrze służył, a lekarze dzięki niemu osiągną wiele sukcesów, nie tylko klinicznych, ale i dydaktycznych oraz naukowych – mówił podczas otwarcia prof. Maciej Małecki, dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM.

W ramach prowadzonej rozbudowy Ośrodka, w niedalekiej przyszłości planowane jest również uruchomienie banku komórek rozrodczych i tkanek germinalnych, co pozwoli na rozszerzenie zakresu wykonywanych procedur m.in. o przechowywanie komórek rozrodczych (nasienie, komórki jajowe) oraz tkanki jajnika, także w celu zachowania płodności u osób poddawanych leczeniu utrudniającemu lub uniemożliwiającemu w przyszłości posiadanie potomstwa – Onkofertility.

W ramach umowy z NFZ – nie tylko w programie leczenia niepłodności – Oddział Endokrynologii Ginekologicznej i Ginekologii zapewnia pacjentkom kompleksową diagnostykę w warunkach ambulatoryjnych i hospitalizacji, a także procedury lecznicze, w tym m.in. możliwość wykonywania inseminacji domacicznej. Oferuje także pełny zakres leczenia niepłodności związanej z endometriozą czy mięśniakami, polipami lub zrostami macicy. Dotychczas rocznie udzielano w nim ok. 5,5 tys. porad i ponad 3 tys. hospitalizacji. Otwarcie zmodernizowanej części oddziału zwiększy tę liczbę, a także skróci czas oczekiwania na świadczenia.

Inwestycje rozbudowy i doposażania oddziału prowadzone są przy wsparciu środków finansowych z Ministerstwa Zdrowia i Unii Europejskiej. Dotychczas łącznie przeznaczono na nie ponad 8,5 mln PLN.

Fot. Agnieszka Diaków, SU

Czytaj też:

W Kielcach powstał Ośrodek Leczenia Niepłodności