Nowe groźne dopalacze, zbierają żniowo

Główny Inspektor Sanitarny ostrzega, że w Polsce pojawiły się śmiertelnie niebezpieczne dopalacze zawierające opioidy powodujące nagłe zatrzymanie oddechu.

Osoba po użyciu opioidów w odróżnieniu od osób po użyciu psychostymulantów (preparatów pobudzających) ma zaburzenia świadomości, jest zwykle splątana i podsypiająca. Szczególnie groźne dla życia są zaburzenia oddechowe, które może skończyć się całkowitym zatrzymaniem oddechu.

„Użycie dopalacza z furanylfentanylem lub fentanylu odzyskanego z plastrów transdermalnych (przezskórne plastry przeciwbólowe), może doprowadzić do zgonu z powodu nagłego zatrzymania oddechu” – ostrzega Główny Inspektor Sanitarny.

Jak rozpoznać, że osoba jest pod wpływem opioidów:

stwierdza się:

wąskie („szpilkowate”) źrenice ,

bradykardię (zwolnienie czynności serca),

niskie ciśnienie tętnicze.

Jak pomóc

– zapewnić drożność dróg oddechowych, ułożyć w pozycji bezpiecznej,

– wezwać pomoc Ratownictwa Medycznego (tel. 112),

– zabezpieczyć funkcje oddechowe,

– ratownik powinien bezzwłocznie podać specyficzną odtrutkę (nalokson)

 – przewieźć do najbliższego szpitala.

Na podstawie analizy Zespołu Oceny Ryzyka furanylfentanyl, obecny w takich „dopalaczach” jak: FU-F, Gumiś, i innych, został umieszczony na liście nowych substancji psychoaktywnych, niebezpiecznych dla zdrowia i życia człowieka. W trakcie procedury umieszczenia na liście są również inne opioidy: cyklopropylofentanyl i U-47700 oraz benzylfentanyl, sprzedawany w Polsce pod nazwą handlową BUC, znaleziony u dwóch Polaków zmarłych w Wielkiej Brytanii.

Główny Inspektor Sanitarny informuje o niebezpieczeństwie związanym z używaniem tzw. „dopalaczy”.

źródło: GIS