Nietypowa operacja gastroonkologiczna

W Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej CSK UCK WUM wykonano bardzo nietypową i rzadką operację jednoczasowego wycięcia głowy trzustki oraz fragmentu wątroby u chorego, któremu przeszczepiono ten narząd przed laty.

Pierwotnie, w roku 2011, pacjent był poddany ortotopowemu przeszczepieniu wątroby w Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Transplantacyjnej i Wątroby WUM. Wskazaniem do przeszczepienia było stwardniające zapalenie dróg żółciowych. Operację przeprowadzono techniką z zachowaniem ciągłości żyły głównej dolnej biorcy. Zarówno doraźny, jak i odległy wynik przeszczepienia był bardzo dobry.

Po 9 latach, dzięki systematycznej obserwacji, zauważono wzrost markerów nowotworowych i rozpoznano guz w odcinku śródtrzustkowym przewodu żółciowego wspólnego. 

Lekarze z Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Onkologicznej CSK UCK WUM, gdzie skonsultowano chorego, po ocenie wyników badań obrazowych i stanu pacjenta zdecydowali o podjęciu próby radykalnego leczenia chirurgicznego. 20 kwietnia br. zespół w składzie: prof. Maciej Słodkowski, prof. Paweł Nyckowski, lek. Dominika Karkocha i lek. Joanna Lisowska wykonał pankreatoduodenektomię sposobem Traverso-Longmire (wycięcie głowy trzustki z dwunastnicą z zaoszczędzeniem odźwiernika) w jednym bloku z fragmentem pierwszego segmentu wątroby oraz radykalną limfadenektomią wokół tętnicy wątrobowej i krezkowej górnej.

Zgodnie z danymi pochodzącymi z najnowszych doniesień naukowych, radykalne leczenie chirurgiczne takich pacjentów jest możliwe niezwykle rzadko i stanowi bardzo duże wyzwanie natury technicznej. W przebiegu pooperacyjnym nie zaobserwowano powikłań, pacjent w stanie ogólnym dobrym został wypisany do domu.