NIE nowotworom u dzieci, TAK profilaktyce.

Otwartość na potrzeby dzieci i możliwość zapewnienia im większej dostępności badań profilaktycznych, stoją u podstaw decyzji o partnerskiej współpracy firmy ALAB laboratoria z Fundacją Ronalda McDonalda. Podpisana umowa i darowizna finansowa przekazana na rzecz Fundacji przez lidera polskiej branży diagnostyki laboratoryjnej, zwiększają potencjał bezpłatnych badań ultrasonograficznych realizowanych w ramach fundacyjnego programu „NIE nowotworom
u dzieci”.

Prowadzona od blisko 15 lat na pokładzie specjalistycznego ambulansu medycznego Fundacji akcja umożliwiła dotychczas przebadanie ponad 70 tysięcy dzieci w 395 lokalizacjach na terenie całego kraju. Ważnym elementem towarzyszącym badaniom są działania edukacyjne, promujące wśród rodziców i opiekunów dzieci wiedzę na temat roli i znaczenia profilaktyki.  

Wkład firmy ALAB laboratoria do fundacyjnego programu profilaktycznych badań USG dzieci, pozwoli na zwiększenie zasięgu tej akcji. Umożliwi także skuteczniejsze mobilizowanie lokalnych społeczności do aktywnego dbania o zdrowie dzieci, podejmowania różnego typu inicjatyw zwiększających wiedzę rodziców na temat roli i znaczenia profilaktyki.

– Partnerstwo z Fundacją Ronalda McDonalda jest dla nas powodem do dumy. Jest też szansą, by nasi pracownicy mogli lepiej poznać Fundację i jej programy oraz zaangażować się w wolontariat na pokładzie ambulansów. Razem powiedzmy NIE nowotworom u dzieci! Razem powiedzmy TAK profilaktyce zdrowotnej! – apeluje Ewa Małkowska, Prezes ALAB laboratoria. 

Ogólnopolski program bezpłatnych badań ultrasonograficznych dzieci prowadzony jest przez Fundację Ronalda McDonalda we współpracy z zespołem doświadczonych radiologów pediatrycznych. Badania realizowane są na pokładzie mobilnej kliniki, ambulansu medycznego Fundacji. Ten specjalistyczny pojazd to dwa gabinety diagnostyczne wyposażone w sprzęt ultrasonograficzny najnowszej generacji. Część medyczną ambulansu uzupełnia poczekalnia i zaplecze administracyjne. W tym roku pracę zacznie drugi ambulans Fundacji, który otrzymał homologację i jest gotowy do działania. Obie fundacyjne mobilne kliniki są klimatyzowane i mogą funkcjonować niezależnie od zewnętrznych źródeł energii i wody.

Mobilność naszego programu pozwala na prowadzenie badań w pobliżu miejsca zamieszkania dziecka. To szczególnie ważne w przypadku małych miejscowości, w których dostęp do profesjonalnej medycyny pediatrycznej jest utrudniony. Nasz program ma zasięg ogólnopolski, a jedynym ograniczeniem jest kalendarz i dostępność terminów zespołu radiologów. Wierzymy, że dzięki porozumieniu zawartemu z firmą ALAB laboratoria będziemy mogli przebadać jeszcze więcej dzieci. Potrzeby w tym zakresie są olbrzymie – podkreśla Katarzyna Nowakowska, Prezes i Dyrektor Wykonawcza Fundacji.

Umowa partnerstwa to kolejny rozdział udanej współpracy firmy ALAB laboratoria z Fundacją Ronalda McDonalda. W maju br. ta ogólnopolska sieć nowoczesnych laboratoriów diagnostycznych zaangażowała się w akcję realizacji badań w kierunku wykrycia COVID-19 dla pracowników szpitali kampusu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Projekt, którego celem było wsparcie personelu medycznego szpitali WUM w krytycznej fazie pandemii, Fundacja zrealizowała dzięki wsparciu finansowemu darczyńców. Środki przekazane na zakup wysokiej jakości testów były efektem zbiórki przeprowadzonej wśród pracowników biura McDonald’s Polska. ALAB laboratoria zapewnił fachowy personel i diagnostykę, a zaplecze logistyczne akcji stanowił między innymi ambulans medyczny Fundacji.