Nasz klient senior

Beata Klamińska

W opinii publicznej przyjęło się myślenie, że senior – to osoba, która uczestniczy w rynku w bardzo niewielkim stopniu. Jest klientem głównie w sferze towarów pierwszej potrzeby i sektorze medycznym. A polskie emerytury – które nie należą do najwyższych w Europie, nie pozwalają mu na zbytnie szaleństwo zakupowe. To podejście sprawia, że potrzeby seniora w większości usług są w dalszym ciągu pomijane. Badania pokazują jednak, że klient senior to niedoceniony potencjał.

Żeby odczarować i lepiej zrozumieć rynek poświęcony seniorom, przede wszystkim należy zdefiniować samo pojęcie seniora. Dla funduszy hipotecznych senior to osoba w wieku 60-65 +. Z każdym rokiem ta grupa osób znacznie się powiększa. Jak pokazują dane GUS średnia długość życia w 2016 roku wynosiła 73,8 lat u mężczyzn i 81,6 lata u kobiet. W 2060 roku będzie to już 84 lata u mężczyzn i 89 lat u kobiet. W 2013 roku osoby 65 + stanowiły 18% populacji Unii Europejskiej, w 2060 roku, będzie to już prawie 30 % populacji. Polska jest najszybciej starzejącym się krajem w UE. Obecnie osoby w wieku 60+ stanowią prawie 23% populacji.

Żyjemy więc coraz dłużej, a z wiekiem zmieniają się nasze potrzeby. Siła nabywcza seniorów w UE to około 3 mld euro rocznie. W Polsce potencjał srebrnej gospodarki jest również ogromny i wynosi prawie 160 mld rocznie W naszym kraju mamy 8,8 mln osób 60+ , w tym 6,2 mln emerytów o bardzo zróżnicowanej sytuacji materialnej. Przeciętna kwota emerytury to 2043 zł, z czego ponad milion osób otrzymuje emerytury powyżej 2600 zł miesięcznie.

W porównaniu gospodarstw domowych seniorzy również wypadają korzystnie. Przeciętny miesięczny dochód do dyspozycji na jedną osobę w gospodarstwie domowym wynosi 1386 zł, a w gospodarstwie domowym emeryta 1510 zł. Kolejnym pytaniem jest jak emeryci wydatkują swoje pieniądze?

Stereotyp trzymania pieniędzy pod materacem przełamują dane, które pokazują, że w parze z  potencjałem zakupowym idzie wydatkowanie emerytur. W 2015 roku wydatki osób 60+ stanowiły 30% wartości zakupów dokonanych przez polskie gospodarstwa domowe. Szacuje się, że w 2035 roku będzie to 37%.

Rośnie liczba seniorów w naszym społeczeństwie, a więc odpowiednio wzrasta również potencjał w sferze ich budżetów.

– Wszędzie tam, gdzie senior jest klientem dóbr i usług – a więc sektor produktów żywnościowych,  firm odzieżowych, turystyki – dostrzega się, że należy zmienić kreowanie marki czy kreowanie produktu. Przedsiębiorcy widzą duży potencjał w kliencie seniorze. Jednak w wielu branżach ten proces dopiero się rozpoczyna. Senior to w dalszym ciągu niedoceniony potencjał na rynku.  Podczas III Kongresu Gospodarki Senioralnej, który odbędzie się 9 czerwca w Ministerstwie Rozwoju, będziemy rozmawiać między innymi o narzędziach finansowych, które pozwolą nam wszystkim starzeć się w bezpieczeństwie finansowym. Będziemy rozmawiać jak samemu budować portfel emeryta – wyjaśnia Marzena Rudnicka, prezes Krajowego Instytutu Gospodarki Senioralnej.

Każdy z nas będzie kiedyś seniorem. Dziś korzystając z nowych technologii, rozrywek czy gastronomii przeznaczamy na nie określony procent naszych dochodów. Podobnie i w przyszłości nie będziemy chcieli zmieniać jakości naszego życia. Zmienią się jedynie nasze potrzeby. Być może bardziej będziemy zwracać uwagę na żywność dopasowaną do naszych potrzeb, właściwe dobrane zajęcia ruchowe, czy technologie ułatwiające nam zarządzanie domem. Pewnie nie mniej będziemy rozpieszczać własne wnuki niż to się dzieje w chwili obecnej. Usługi przyjazne wiekowi powinny, podążać za zmieniającymi się potrzebami każdego człowieka. Dobre starzenie się nie polega na zachowaniu młodego wyglądu, a na zatrzymaniu poczucia satysfakcji z życia.