Mózg a uzależnienia


Historia nałogów i procesu zdrowienia autorki, ale też omówienie z perspektywy badaczki
zmian zachodzących w mózgu i zachowaniu na skutek długotrwałego uzależnienia.


Judith Grisel pierwszy raz upiła się jako trzynastolatka. Niewiele później zaczęła zażywać
narkotyki. I tak przeżyła – jak sama twierdzi, cudem – następne dziesięć lat. Przełomem okazało
się życzenie szczęścia, które usłyszała w urodziny od swego ojca. Z mocnym i brawurowym
postanowieniem, że znajdzie lekarstwo na uzależnienia, poddała się leczeniu, wróciła na studia
i zrobiła doktorat w dziedzinie neuronauki.

„Nie ma nic za darmo” – oto motyw przewodni Nigdy dość, świetnie napisanej książki, w której
dzieli się nie tylko historią własnych nałogów i procesu zdrowienia, ale też z perspektywy
badaczki omawia zmiany zachodzące w mózgu i zachowaniu na skutek długotrwałego
uzależnienia. W nowatorski sposób definiuje rolę, jaką substancje psychoaktywne odgrywają w
naszym życiu i rozwija nadzwyczaj trafne przemyślenia co do sposobów, na jakie można walczyć
z epidemią uzależnień – jednym z najpoważniejszych problemów medycznych o zasięgu
globalnym.


Judith Grisel jest profesorem psychologii w Bucknell University i międzynarodowym
autorytetem w dziedzinie neuronauki. W swoich najnowszych badaniach koncentruje się na
różnicach w uzależnieniu od alkoholu kobiet i mężczyzn.