Mleko w proszku z Salmomellą


Państwowa Inspekcja Sanitarna wykryła w „Mleku w proszku o pełnej zawartość tłuszczu 26%” Salmonella Anatum. Jego spożycie grozi ryzykiem zatrucia pokarmowego.

Badanie produktu pn.: „Mleko w proszku pełne zawartość tłuszczu 26%”, 400 g, w laboratorium Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykazało obecność Salmonella Anatum we wszystkich 5 badanych próbkach produktu.


Producentem mleka jest Spółdzielnia Mleczarska z Wrześni a konkretnie chodzi o produkt  z numerem identyfikacyjnym 30301601, datą minimalnej trwałości: 10.05.2019 i numerem partii: 344

Główny Inspektor Sanitarny bezzwłocznie poinformował Głównego Lekarza Weterynarii
o wynikach badań urzędowych w celu przeprowadzenia kontroli u producenta i uzyskania informacji o miejscach dystrybucji kwestionowanej partii produktu.

W wyniku kontroli organów Inspekcji Weterynaryjnej, Spółdzielnia Mleczarska Września rozpoczęła proces wycofywania z rynku zakwestionowanej partii mleka w proszku.

Zakład produkcyjny informuje odbiorców o konieczności i przyczynie wycofania partii mleka z obrotu oraz umieścił na swojej stronie internetowej stosowny komunikat w tej sprawie https://smw.com.pl/pl/informacja.html

źródło : GIS