Mleko mamy to bomba odżywcza

Najnowsze badania pokazują, że w mleku matki znajdują się komórki macierzyste, działające jak „wewnętrzny system naprawczy” w organizmie dziecka. Dziennie dziecko przyjmuje nawet kilkanaście miliardów tych komórek. Wraz z mlekiem matki przechodzą one przez żołądek dziecka do krwioobiegu, a stamtąd do potrzebujących narządów.

Dane zebrane przez POZ i zgromadzone przez GUS pokazują, że aż 32% badanych matek przestało karmić wyłącznie piersią już w 1. miesiącu życia dziecka, a w 4. miesiącu wyłącznie piersią karmiło już tylko 30%. W Polsce występuje wysoki procent kobiet rozpoczynających karmienie piersią, ale już w 2-gim miesiącu karmi około 50% kobiet mniej niż w 1997 roku. WHO zaleca karmienie dziecka do 6 miesiąca życia, a jeśli to możliwe – kontynuowanie nawet do 2 roku życia. NIPiP rekomenduje zbudowanie skutecznego systemu wsparcia poradnictwa laktacyjnego w całym kraju, który poprawi sytuację mam małych dzieci.

Ministerstwo Zdrowia promuje Ogólnopolski Tydzień Promocji Karmienia Piersią, który potrwa od 26 maja do 1 czerwca.

Karmienie piersią przynosi wiele korzyści, zarówno dla mamy jak i dziecka. Przede wszystkim mleko matki ma pozytywny wpływ na rozwój układu immunologicznego dziecka, przez co zmniejsza ryzyko wystąpienia infekcji w pierwszych miesiącach życia. Ponadto ryzyko nadwagi i otyłości oraz wielu chorób niezakaźnych, w tym cukrzycy typu 1 i typu 2 – również dzięki temu są mniejsze.

 „Według NIPiP karmienie piersią ma korzystny wpływ na macierzyństwo. Oksytocyna, która jest wydzielana podczas bliskiego fizycznego kontaktu oraz w trakcie karmienia piersią ma działanie uspokajające oraz pomaga w budowaniu bliskiej więzi mamy z dzieckiem. Rozpoczęcie karmienia piersią jest czynnością bardzo naturalną, choć zaburzenia przebiegu ciąży oraz porodu mogą ten proces utrudnić. W przypadku zaburzeń można się karmienia piersią nauczyć. Tu kluczową rolę odgrywa edukacja ze strony położnych i rozpowszechnienie poradnictwa laktacyjnego, ponieważ wiedza i zapewnienie komfortu młodej mamie to najlepsza droga do sukcesu w karmieniu piersią” – mówi Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

W swoim pierwszym posiłku noworodek dostaje od mamy prawdziwą bombę składników odżywczych. Siara, bo o  niej mowa jest ona nie tylko optymalnym pokarmem dla dziecka, ale też biologicznie czynną substancją stanowiącą najskuteczniejsze zabezpieczenie przed wieloma chorobami Według NIPiP kluczowa jest wczesna pomoc położnej i innych specjalistów, a także wczesna diagnostyka problemów laktacyjnych prowadzona w szerokim zespole ekspertów i ułatwienie dostępu do produktów wspierających laktację.

Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaleca wyłączne karmienie piersią przez pierwszych 6 miesięcy życia niemowlęcia, a następnie jego kontynuację nawet do 2. roku życia lub dłużej, przy jednoczesnym rozszerzaniu diety. Odsetek dzieci karmionych w ten sposób jest według ekspertów wciąż niezadowalający. W pierwszych dobach życia większość urodzonych dzieci, bo aż 98% karmiona jest naturalnie, mlekiem matki. Niestety z każdym kolejnym miesiącem wskaźnik ten spada. Z ogólnopolskich badań epidemiologicznych dotyczących karmienia piersią, wynika, że odsetek rozpoczynania karmienia po porodzie jest nadal wysoki, jednak w 2 miesiącu życia dziecka w porównaniu do danych z badań z roku 1997 jest on już o połowę niższy, NIPiP podkreśla, że mleko matki jest najlepszym pokarmem dla niemowlęcia, a karmienie piersią w okresie pierwszych dni życia ma ogromny wpływ na zdrowie dziecka. Decyzja o zakończeniu karmienia powinna być podjęta tylko przez mamę i dziecko. Niestety zmęczenie, stres, ból mogą sprawić, że zostanie ona podjęta zbyt pochopnie” – dodaje Zofia Małas

W przypadku problemów laktacyjnych, można skorzystać z pomocy położnej. NIPiP rekomenduje, by wskazówek, jak karmić dziecko, szukać w szpitalu i w podstawowej opiece zdrowotnej wśród doświadczonych położnych. W tym celu niezbędne jest zapewnienie dostępności do specjalistycznej opieki laktacyjnej w podstawowej opiece zdrowotnej oraz całodobowych obsad na oddziałach położniczych. To w zakresie kompetencji położnej leży m.in. poradnictwo laktacyjne i promowanie karmienia piersią oraz udzielanie pomocy w okresie laktacji. Jeśli mimo edukacji i pracy z położną nie uda się utrzymać laktacji istnieją również banki mleka kobiecego, które są sposobem na zapewnienie dziecku najbardziej właściwego odżywienia. To profesjonalne laboratoria zajmujące się pozyskiwaniem mleka kobiecego od Honorowych Dawczyń, bezpiecznym przechowywaniem i  dostarczaniem go potrzebującym dzieciom. Takie placówki powinny być nieodłącznym elementem systemu opieki nad matką i dzieckiem szczególnie, jeśli noworodek wymaga długotrwałego leczenia lub z innych powodów karmienie mlekiem biologicznej matki jest niemożliwe.