Mixed feeding, czyli karmienie piersią i butelką

Mleko mamy to najlepszy pokarm dla niemowlęcia. Nie sposób podważyć tego faktu, jednak tylko młode mamy wiedzą, z jakim wysiłkiem fizycznym i emocjonalnym nierzadko wiążą się próby pobudzenia lub utrzymania laktacji. Zdarzają się wtedy także sytuacje, kiedy wyłączne karmienie piersią nie jest możliwe. Jeśli w okresie laktacji kobieta napotyka przeszkody, które wydają się nie do pokonania, powinna pamiętać, że zazwyczaj można je przezwyciężyć – pewnym rozwiązaniem może okazać się karmienie mieszane.

Czym jest mixed feeding?

Ponad 90% przyszłych mam deklaruje, że pragnie karmić piersią i chce to robić jak najdłużej. Życie pisze jednak różne scenariusze. Zdarza się, że wyłączne karmienie piersią w wielu przypadkach nie jest możliwe. Trudności laktacyjne lub problemy zdrowotne – kobiety czy dziecka – sprawiają, że 40% mam we wczesnym okresie życia niemowlęcia karmi lub dokarmia je mlekiem modyfikowanym, a później liczba ta wzrasta nawet do 70%. Taki sposób karmienia określa się jako mixed feeding, czyli karmienie mieszane. Oznacza to równoczesne żywienie niemowlęcia na dwa sposoby – piersią i butelką. W butelce dziecko może otrzymywać odciągnięte mleko mamy lub – jako uzupełnienie karmienia piersią – mleko modyfikowane.

Kiedy należy łączyć karmienie piersią i butelką?

Unikalny skład mleka mamy sprawia, że eksperci – m.in. ze Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) – zalecają, aby niemowlę było karmione wyłącznie piersią przez 6 pierwszych miesięcy jego życia, a następnie karmione mlekiem mamy nawet do ukończenia 2. roku życia lub dłużej, przy jednoczesnym wprowadzaniu pokarmów uzupełniających. Karmienie piersią, mimo że wydaje się czymś naturalnym, może okazać się wyzwaniem dla młodej mamy lub być z różnych przyczyn po prostu niemożliwe.

Jednym z głównych powodów włączenia do diety dziecka mleka modyfikowanego następnego jest m.in. niski przyrost masy ciała niemowlęcia. Potrzeba karmienia mieszanego może pojawić się również wtedy, gdy:

  • niemowlę ma wrodzone choroby, których objawy nasila kobiecy pokarm, np. galaktozemia czy wrodzony niedobór laktazy, co w efekcie powoduje problemy z trawieniem przez malucha laktozy z mleka;
  • choroba kobiety. W pewnych przypadkach mleko mamy może zagrażać zdrowiu dziecka. Wśród nich należy wymienić: czynną, nieleczoną gruźlicę, AIDS i zakażenie HIV oraz zakażenie wirusami powodującymi białaczkę lub chłoniaka (HTLV-1 i HTLV-2);
  • kobieta nie ma wystarczającej ilości pokarmu. Zdarza się to bardzo rzadko, ale niewielki odsetek kobiet nie jest w stanie wyprodukować odpowiedniej ilości mleka, aby móc samodzielnie wykarmić piersią swoje maleństwo. Przyczyną może być niezdiagnozowana choroba lub przeżywany przez mamę ogromny stres;
  • młoda mama ma obawy związane z karmieniem piersią w miejscach publicznych i woli podać dziecku odciągnięty pokarm lub mleko modyfikowane butelką;
  • kobieta bardzo chce karmić i pracuje nad pobudzeniem laktacji, a butelka to środek tymczasowy.
Pamiętaj! Łączenie karmienia piersią z karmieniem butelką jest lepsze dla dziecka niż stosowanie wyłącznie mleka modyfikowanego. Dzięki temu zarówno mama, jak i maleństwo mogą nadal cieszyć się korzyściami płynącymi z karmienia piersią. Decyzję o rozpoczęciu karmienia mieszanego warto skonsultować z pediatrą lub doradcą laktacyjnym.