Materiały absorpcyjne łatwiej dostępne

Od 1 czerwca ginekolodzy oraz uprawnione pielęgniarki mogą przepisać pacjentom wyroby chłonne, czyli majtki chłonne, pieluchomajtki, pieluchy anatomiczne, wkłady urologiczne i podkłady).

Rozporządzenie określające zasady refundacji wyrobów medycznych nie było zmieniane od 1 stycznia 2014 r. Pierwotna wersja znowelizowanego rozporządzenia została skierowana do konsultacji społecznych 21 marca tego roku. Nie znalazła się w niej propozycja objęcia uprawnieniami do wypisywania zleceń ginekologów i położników. Nadal uprawnionym miał zostać wyłącznie ginekolog onkologiczny. W ostatecznej wersji rozporządzenia, które weszło w życie 1 czerwca, do grona personelu medycznego uprawnionego do przepisywania zleceń na majtki chłonne i zamienniki, zostali dodani lekarze mający specjalizację w dziedzinie: ginekologii i położnictwa, medycyny rodzinnej, pediatrii i chorób wewnętrznych.

Dzięki nowym przepisom, poszerzył się także zakres uprawnień pielęgniarek z tytułem specjalisty bądź ukończonymi studiami wyższymi – obecnie, oprócz możliwości kontynuacji zlecenia wypisanego przez lekarza, pielęgniarki spełniające wymienione warunki uzyskały także prawo do samodzielnego przepisania zlecenia na wyroby chłonne.