Mammografia od 40-stki

Rozpoczęcie mammografii od 40. roku życia zmniejsza ryzyko zgonu z powodu raka piersi

Jedną z kontrowersji dotyczącą mammografii jako badania przesiewowego jest wiek, w którym należy ją rozpocząć. Większość rekomendacji zaleca jej wykonywanie od 50. roku życia.

Najnowsze prospektywne badanie z randomizacją opublikowane w Lancet Oncology wykazało, że coroczna mammografia wykonywana pomiędzy 40. a 49. rokiem życia zmniejsza o 25% umieralność z powodu raka piersi w ciągu pierwszych dziesięciu lat obserwacji. Aby uniknąć jednego zgonu z powodu nowotworu należy wykonać badanie u 1150 kobiet.

W badaniu uczestniczyło ponad 160 tys. kobiet. U 53 tys. z nich przeprowadzono badanie przesiewowe, pozostałe stanowiły grupę kontrolną. U 18,1% kobiet, którym wykonywano mammografię, przynajmniej raz stwierdzono wynik fałszywie dodatni. 7% zgonów stwierdzonych podczas 23-letniej obserwacji spowodowanych było rakiem piersi.

Nie wykazano spadku umieralności z powodu raka piersi w okresie powyżej 10 lat obserwacji.

www.thelancet.com