Luka pokoleniowa

Za 5 lat luka pokoleniowa pielęgniarek i położnych zwiększy się o ponad 20 tys.

W Światowy Dzień Zdrowia (7 kwietnia) odbyła się manifestacja pod Ministerstwem Zdrowia. Przedstawiciele poszczególnych zawodów medycznych odnieśli się krytycznie do propozycji Ministerstwa Zdrowia dotyczących warunków pracy i płacy w szpitalach.

Wskazano na nierówne traktowanie pracowników narażonych na pracę z pacjentami zakażonymi lub podejrzanymi o zakażenie wirusem  SARS-CoV-2.

Wiceprezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych Mariola Łodzińska zwróciła szczególną uwagę na to, że w 2020 r. NIPiP odnotowała znaczny spadek liczby stwierdzonych praw wykonywania zawodu. PWZ uzyskało 5 693, czyli o blisko 300 osób mniej niż w 2019 r. Uprawnienia emerytalne w 2020 r. nabyło natomiast 10 254 osób,  a w kolejnych 5 latach nabędzie je kolejne 48 839 osób. Przy takich statystykach i widocznym spadku zainteresowania podjęciem zawodu pielęgniarki, położnej przewidywać należy, że do 2026 r. do zawodu wejdzie jedynie 28 465 nowych osób. Oznacza to, że przy łóżkach pacjentów w najbliższych 5 latach zabraknie 20 tys. pielęgniarek i położnych. Przypomniano, iż średnia wieku pielęgniarek i położnych ciągle rośnie i obecnie wynosi 53 lata.

Wskazano na brak realnych działań Ministerstwa Zdrowia w celu zachęcenia młodych osób do wyboru w przyszłości zawodu pielęgniarstwa i położnictwa. W tym brak realizacji Porozumienia z dnia 9 lipca 2018 (link)  zawartego za poprzedniego kierownictwa Ministerstwa Zdrowia. Mariola Łodzińska trafnie podsumowuje – „Byliśmy bohaterami, a stajemy się ofiarami”.