Lek. Katarzyna Nowańska wyróżniona podczas ERA-EDTA

Lek. Katarzyna Nowańska została wyróżniona nagrodą za najlepszą pracę dla młodych naukowców w czasie 55 Kongresu Europejskiego Towarzystwa Nefrologicznego ERA-EDTA w Kopenhadze.

Nagrodzona praca „Endotelin A (ETA) receptors expressed in glomeruli of renal ransplant patients may be associated with antibody mediated rejection” była jedną z niemal 1800 zaakceptowanych prac.

Lek. Katarzyna Nowańska pracuje w Katedrze i Klinice Nefrologii i Medycyny Transplantacyjnej kierowanej przez prof. Magdalenę Krajewską, gdzie pod opieką promotora dr hab.  Mirosława Banasika zajmuje się w swojej pracy badawczej odrzucaniem zależnym od przeciwciał, ze szczególnym uwzględnieniem roli przeciwciał non-HLA w procesie odrzucania narządu przeszczepionego.

ERA-EDTA – Europejskie Towarzystwo Nefrologiczne – Europejskie Towarzystwo Dializ i Transplantacji jest organizacją, która od 1963r. zrzesza europejskich nefrologów koncentrując się zarówno na pracy klinicznej, jak i naukowej w nefrologii, dializoterapii, transplantacji nerek. ERA-EDTA współpracuje z Towarzystwami Nefrologicznymi poszczególnych państw wspierając liczne projekty badawcze i edukacyjne.

źródło: