Leczenie zaćmy to dbanie o jakość życia

Przeciętny czas oczekiwania na zabieg leczenia zaćmy wynosi obecnie  27 miesięcy i w porównaniu do roku ubiegłego wydłużył się o 2 miesiące – wynika z Barometru WHC z sierpnia 2017 r. Tymczasem z uwagi na swój postępowy charakter zaćma powinna być leczona jak najszybciej.

Zaćma, obok wad refrakcji, należy do najczęściej występujących problemów okulistycznych na świecie – odpowiadając za 33 proc. przypadków upośledzenia widzenia. Niestety mimo powszechnego występowania tej choroby, obecnie na rynku nie ma żadnego środka farmakologicznego zatrzymującego proces mętnienia soczewki w oku, czyli zaćmy. Jedyną skuteczną metodą leczenia tej choroby oczu jest  chirurgiczne usunięcie zmętniałej naturalnej soczewki i zastąpienie jej implantem.

I choć chirurgią zaćmy zajmuje się obecnie wiele ośrodków w Polsce, decydując się na zabieg warto wziąć pod uwagę jakość świadczonych usług w danej placówce. Zabieg poprzedza badanie kwalifikacyjne, na którym lekarz kalkuluje moc i dobiera rodzaj sztucznego implantu.

– Warto pamiętać,  że zabieg leczenia zaćmy to nie tylko przywrócenie pacjentowi możliwości dobrego widzenia, którą zabrała mu choroba, to również dbałość o zapewnienie wysokiej jakości życia  – tłumaczy prof. dr. hab. n. med. Iwona Grabska – Liberek z nowootwartej Kliniki Chirurgii Okulistycznej w Szpitalu Medicover.

– Należy zdawać sobie sprawę, iż usunięcie zaćmy i implantacja sztucznej soczewki są wykonywane tylko raz w życiu. Dlatego niezwykle ważny jest proces wyboru odpowiedniej soczewki, dobranej według indywidualnych potrzeb pacjenta. W Medicover, potrzeby te dogłębnie analizujemy podczas wywiadu z pacjentem, gdzie w ramach kwalifikacji do zabiegu pytamy o zobowiązania zawodowe, ulubione aktywności oraz sytuacje, w których obecne zaburzenie ostrości widzenia najmocniej mu przeszkadza. W oparciu o odpowiedzi pacjenta, dobieramy indywidualnie optymalną soczewkę wewnątrzgałkową, która spełni oczekiwania chorego – dodaje prof. dr. hab. n. med. Iwona Grabska – Liberek.

Poprzez zindywidualizowany proces wyboru soczewki wewnątrzgałkowej  – operacyjne usunięcie zaćmy jest szansą dla pacjentów do cieszenia się z doskonałego widzenia na każdym dystansie, przez całe życie, bez konieczności używania jakichkolwiek okularów korekcyjnych czy tzw. okularów do czytania. Co więcej, jak podkreślają eksperci, wielokrotnie po zabiegu usunięcia zaćmy pacjenci uzyskują ostrość widzenia, analogiczną do tego wspominanego z lat młodości.

W nowo otwartej Klinice Okulistyki, poza leczeniem zaćmy, pacjenci będą mogli skorzystać także z  szeregu innych operacji okulistycznych, korygujących wady wzroku i poprawiających jakość widzenia – laserowej korekcji wzroku, refrakcyjnej wymiany soczewki, korekcji wysokich wad wzroku za pomocą doszczepienia soczewek fakijnych czy terapii stożka rogówki.

Partnerem okulistycznym nowej kliniki jest Libermedic – Warszawskie Centrum Okulistyczne prowadzone przez prof. dr hab. n. med. Iwonę Grabską-Liberek – Prezes Polskiego Towarzystwa Okulistycznego, a także konsultanta województwa  mazowieckiego w dziedzinie okulistyki.