Krystyna Piskorz-Ogórek pozostaje na stanowisku konsultanta

Dyrektor Szpitala Dziecięcego w Olsztynie ponownie Konsultantem krajowym w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego

Minister Zdrowia powołał dr n. med. Krystynę Piskorz-Ogórek, dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie do pełnienia funkcji Konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego na kolejną kadencję.

Dr n. med. Krystyna Piskorz-Ogórek jest Konsultantem krajowym w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego nieprzerwanie od lutego 2002 r.

Jako Konsultant wypełnia liczne zadania, m. in.:

  • Opiniuje akty prawne i proponuje rozwiązania w zakresie realizacji świadczeń.
  • Przeprowadza kontrole podmiotów leczniczych.
  • Współpracuje z organami centralnymi (takimi jak np. NFZ, Rzecznik Praw Pacjenta, Ministerstwo Zdrowia, Centrum Monitorowania Jakości w Ochronie Zdrowia) w zakresie zmian organizacyjnych, proponowanych rozwiązań oraz wdrażania wyników kontroli.
  • Wydaje opinie o stosowanym postępowaniu diagnostyczno-leczniczym i pielęgnacyjnym w zakresie jego zgodności z aktualnym stanem wiedzy oraz w zakresie dostępnych metod i środków.
  • Wydaje opinie w zakresie nadzoru nad kształceniem podyplomowym pielęgniarek.
  • Przewodniczy Państwowej Komisji Egzaminacyjnej, przeprowadzającej egzaminy specjalizacyjne dla pielęgniarek.
  • Prowadzi i inicjuje badania na terenie kraju.
  • Prognozuje potrzeby zdrowotne na terenie kraju.
  • Realizuje również inne zadania zlecone przez Ministra Zdrowia.

Gratulacje ww związku z ponownym powołaniem dr n. med. Krystyny Piskorz-Ogórek na stanowisko Konsultanta krajowego w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego przesłała Pani Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.