Siedziba:

ul. Kredytowa 4 lok. 34
00-062 Warszawa
+48 501 087 643
+48 603 808 299
@: redakcja@portalemedyczne.pl

Wydawca:

„Portale Medyczne” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
NIP: 525-258-31-10,  REGON: 147134258
Kapitał zakładowy : 40.000,00 zł opłacony w całości
Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
KRS nr 0000522401

Formularz Kontaktowy