Konieczna zmiana systemu szkolenia pielęgniarek

Od maja tego roku w Ministerstwie Zdrowia trwają prace nad strategią dla polskiego pielęgniarstwa. Jednym z obszarów, który obejmują prace jest kształcenie przed- i podyplomowe. Uznano, że niepotrzebna jest zmiana systemu szkolenia polskich pielęgniarek i położnych. Obowiązywać będzie nadal szkolenie w systemie bolońskim. Potrzebna jest jednak modyfikacja programów nauczania, nad czym trwają prace.

–  Środowisko pielęgniarek i położnych, resort zdrowia oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Ministerstwo Edukacji doszli do konsensusu w kwestii kształcenia przeddyplomowego powiedziała serwisowi eNewsroom Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych – Pierwszym stopniem będzie licencjat, a drugim – magister pielęgniarstwa i położnictwa. Wyżej obowiązywać będą już stopnie naukowe. Kształcenie podyplomowe jest dobrze zorganizowane – istnieją wszystkie formy nauczania, kursy dokształcające, specjalistyczne, kwalifikacyjne oraz specjalizacje w poszczególnych dziedzinach pielęgniarstwa. Zespół łącznie z przewodniczącą – minister Szczurek-Żelazko bardzo długo dyskutował z Centrum Kształcenia, z Departamentem Pielęgniarek i Położnych oraz z konsultantami w poszczególnych dziedzinach pielęgniarstwa i położnictwa na temat specjalizacji, których liczba jest obecnie za bardzo rozbudowana. Należy zastanowić się, w jakim kierunku powinny pójść zmiany w tym zakresie. Decyzje te powinny ostatecznie zostać zawarte w przygotowywanej strategii – wskazała Małas.