Konferencja:„Pielęgniarstwo polskie, europejskie, światowe”

W Polsce na koniec 2016 roku zarejestrowanych było 288 tys. pielęgniarek, z czego aż 69,5% jest w wieku powyżej 45 lat. Problem wymiany pokoleniowej będzie się pogłębiać, ponieważ zbyt mało młodych osób podejmuje pracę w zawodzie, aby zastąpić odchodzący personel. To główny problem o jakim dyskutować będą specjaliści podczas Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Pielęgniarstwo polskie, europejskie, światowe”, która odbędzie się w dn. 9-10 października w Warszawie.

 „Współczesne pielęgniarstwo stoi przed szeregiem wyzwań – od kryzysu w branży, zbyt niskich zarobków w zawodzie, przez starzejące się społeczeństwo, po adaptację do coraz szybciej postępujących zmian technologicznych. Wszystko to wymaga opracowania jasnej i wyraźnej strategii działania. Przy jej tworzeniu musimy bazować na własnych doświadczeniach oraz korzystać z wiedzy i rozwiązań wypracowanych w innych krajach na świecie. Konferencja to doskonała okazja, aby w szerokim gronie ekspertów poważnie porozmawiać o sytuacji pielęgniarek i zastanowić się jak przywrócić godność i prestiż zawodu – uważa Zofia Małas, prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych.

Obszary tematyczne, które będą poruszane na konferencji:

  • Zarządzanie opieką zdrowotną – rozwiązania systemowe
  • Zharmonizowane kształcenie pielęgniarek i położnych w UE
  • Standardy praktyki klinicznej w pielęgniarstwie
  • Nowe oblicza starzejącej się Europy – rola pielęgniarek i położnych w opiece senioralnej
  • Koordynowana podstawowa opieka zdrowotna – miejsce i rola pielęgniarki i położnej
  • Profilaktyka współczesnych form uzależnień
  • Komunikacja interpersonalna w pielęgniarstwie

O konieczności prowadzenia ciągłego dialogu na temat sytuacji pielęgniarek w Polsce świadczą dane nt. branży – na 1 tys. mieszkańców średnio przypada jedynie 5,2 pielęgniarki i położnej, natomiast wskaźnik ten w Unii Europejskiej wynosi 9,8. Dodatkowo, niski jest odsetek osób, które – po ukończeniu studiów na kierunkach pielęgniarskich – wystąpiły do Okręgowych Izb Pielęgniarek i Położnych po prawo wykonywania zawodu. Stanowią one jedynie 46,7% ogółu absolwentów studiów – na 21,07 tys. osób, które ukończyły w tej dziedzinie studia I i II stopnia jedynie 4,02 tys. zwróciło się do Okręgowych Izb po prawo wykonywania zawodu2.

Międzynarodową Konferencję Naukową „Pielęgniarstwo polskie, europejskie, światowe” – obok dyskusji na ważne tematy związane z branżą pielęgniarską – to także okazja do poszerzenia wiedzy akademickiej. W trakcie dwudniowego spotkania poruszane będą także zagadnienia naukowe – jednym z nich będzie wykład inauguracyjny Prof. dr hab. n. med. Janusza Książyka. Wygłosi on prelekcję nt. „Kto miał rację: Jean-Baptiste Lamarc czy Charles Darwin?

„W pracy Wadhwa PD autorzy podkreślili, że rozwój we wczesnym okresie życia jest krytycznie wrażliwy dla niewystarczającego żywienia i innych czynników środowiskowych, prowadząc do trwałych zmian w rozwoju i wpływu na zdrowie w późniejszym życiu. Warunki środowiskowe płodu wpływają na jego biologię i zdrowie także w życiu pozamacicznym. Jest to proces określany jako „rozwojowe programowanie chorób wieku dorosłego”. Jednocześnie trzeba pamiętać, że wysoka podaż białka u niemowląt może przyczyniać się do otyłości. A zatem wczesne programowanie metaboliczne jest wynikiem stymulacji pokarmowej lub niedoborów podczas krytycznych okresów rozwoju” – mówi Prof. dr bab. n. med. Janusz Książyk, kierownik Kliniki Pediatrii Żywienia i Chorób Metabolicznych w Instytucie Centrum Zdrowia Dziecka.

Międzynarodowa Konferencja Naukowa “Pielęgniarstwo polskie, europejskie, światowe” – program:

9 października 2017

9.00 – 10.00 Rejestracja uczestników, kawa na powitanie

10.00 – 10.20 Otwarcie konferencji i powitanie gości

Zofia Małas – Prezes Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

10.20 – 11.00 Wykład inauguracyjny: Kto miał rację: Jean-Baptiste Lamark czy Charles Darwin?

Prof. dr hab. n. med. Janusz Książyk – Kierownik Kliniki Pediatrii Żywienia i Chorób Metabolicznych,

Instytut „Pomnik – Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie

11.00 – 12.15 Sesja I: Zmiany systemowe w pielęgniarstwie

Moderatorzy: prof. Aleksandra Gaworska – Krzemińska, Zofia Małas

11.00 – 11.20 Rozwój pielęgniarstwa polskiego w strategii Ministerstwa Zdrowia

Ministerstwo Zdrowia

11.20 – 11.40 Ewaluacja programów w kształceniu podyplomowym pielęgniarek i położnych

Maria Jolanta Królak Dyrektor Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych

11.40 – 12.00 Specyfika pielęgniarstwa wojskowego

Barbara Sońta Naczelna pielęgniarka Wojska Polskiego, Departament Wojskowej Służby Zdrowia,

Ministerstwo Obrony Narodowej

12.00 – 12.15 Dyskusja

12.15 – 12.45 Przerwa na kawę

12.45 – 14.35 Sesja II: Standardy praktyki klinicznej w pielęgniarstwie

Moderatorzy: prof. Aleksandra Gaworska – Krzemińska, Mariola Łodzińska

12.45 – 13.00 Ogólny standard pielęgniarskiej praktyki klinicznej na stanowisku edukatora do spraw diabetologii – propozycja

Alicja Szewczyk Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa diabetologicznego, Klinika Endokrynologii i Diabetologii, Instytut „Pomnik-Centrum Zdrowia Dziecka” w Warszawie,

Natasza Tobiasz-Kałkun – Katedra Dietetyki w Instytucie Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu, Wydział Medyczny Uniwersytetu Rzeszowskiego

13.00 – 13.15 Znaczenie standaryzacji procedur w pielęgniarstwie operacyjnym przy wprowadzaniu innowacji

Joanna Borzęcka – Prezes Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Instrumentariuszek, Maria Wertel, Danuta Matyka

Blok operacyjny Kliniki Neurochirurgii, SPSK Nr 4 w Lublinie

13.15 – 13.30 Realizacja edukacji zdrowotnej przez pielęgniarki zatrudnione w oddziałach zabiegowych
i zachowawczych

Alicja Duda, Maria Zięba, Monika Stach – Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu

13.30 – 13.45 Wpływ zastosowania wzmożonej opieki laktacyjnej na sposób żywienia noworodków urodzonych przedwcześnie

Barbara Bebko, Marek Szczepański, Monika Kamianowska – Klinika Neonatologii i Intensywnej Terapii Noworodka Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku

13.45 – 14.00 Czynniki determinujące występowanie lęku przed porodem u kobiet w III trymestrze ciąży

Marzena Kaźmierczak, Paulina Górecka, Grażyna Gebuza, Małgorzata Gierszewska, Estera Mieczkowska

– Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

14.00 – 14.15 Zachowania zdrowotne kobiet i mężczyzn w okresie planowania rodziny, w czasie ciąży i po porodzie

Małgorzata Gierszewska, Dominika Szeluga, Grażyna Gebuza, Marzena Kaźmierczak, Estera Mieczkowska

– Collegium Medicum w Bydgoszczy Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu

14.15 – 14.25 Rola nowych form srebra w leczeniu ran poporodowych oraz ginekologii estetycznej

Jarosław Sibielak –Specjalista Farmakologii, Ekspert Rynku Leków oraz Wyrobów Medycznych

14.25 – 14.35 Dyskusja

14.35 – 15.30 Obiad

15.30 – 18.00 Sesja III: Zarządzanie opieką zdrowotną

Moderatorzy: prof. Maria Kózka, Mariola Łodzińska

15.30 – 15.45 Organizacja stanowiska pracy pielęgniarek, położnych w podmiotach leczniczych

Maria Szymaczek – Naczelna pielęgniarka w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie

15.45 – 16.00 E-pielęgniarka w opiece zdrowotnej

Dorota Kilańska – Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

16.00 – 16.15 Dokumentacja elektroniczna w praktyce pielęgniarskiej

Dorota Kilańska – Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Medyczny w Łodzi

16.15 – 16.30 Bezpieczny pacjent kierunki koniecznych zmian systemowych

Ewa Borek – Fundacja MY Pacjenci

16.30 – 16.50 Dyrektywa 2013/55/WE, ramy kompetencji EFN, EFN-Matryca personelu 3 + 1 i dyrektywa w sprawie proporcjonalności UE – prawne możliwości wzmocnienia pielęgniarstwa jako zawodu

Paul de Raeve – Sekretarz Generalny Europejskiej Federacji Stowarzyszeń Pielęgniarek (EFN)

16.50 – 17.05 Prawo pacjenta do leczenia bólu – rola pielęgniarki

Izabela Kaptacz – Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach, HOSP-MED sp. z o.o. w Częstochowie

17.05 – 17.20 Wybrane problemy polskiego pielęgniarstwa okiem ubezpieczyciela

Janusz Szulik – Prezes Zarządu TU Inter Polska S.A.

17.20 – 17.35 Odpowiedzialność pracodawcy za prawidłowe warunki na stanowisku pielęgniarki, położnej

Maria Szymaczek – Naczelna pielęgniarka w Szpitalu Uniwersyteckim w Krakowie

17.35 – 17.45 Rozwój praktyki pielęgniarskiej na świecie i w Polsce jako odpowiedź na nowe uwarunkowania makrosystemowe

Grażyna Wójcik – Prezes Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego

17.45 – 18.00 Dyskusja, wnioski

19.30 Kolacja

10 października 2017

9.00 – 10.45 Sesja I: Koordynowana podstawowa opieka zdrowotna – miejsce i rola pielęgniarki i położnej

Moderatorzy: prof. Aleksandra Gaworska – Krzemińska, Alicja Stanikowska

9.00 – 9.20 Przeszłość, teraźniejszość i przyszłość komórek macierzystych w Polsce

Dariusz Boruczkowski – Dyrektor Medyczny Polskiego Banku Komórek Macierzystych

9.20 – 9.35 Pielęgniarki i położne w realizacji profilaktyki otyłości u dzieci w podstawowej opiece zdrowotnej. Koordynowana opieka nad dzieckiem.

Krystyna Piskorz -Ogórek – Konsultant krajowy w dziedzinie pielęgniarstwa pediatrycznego,

Dyrektor Wojewódzkiego Specjalistycznego Szpitala Dziecięcego w Olsztynie

9.35 – 9.50 Innowacje w pielęgniarstwie, czy należy się ich bać?

Monika Tomaszewska – Dyrektor Departamentu Pielęgniarstwa i Położnictwa Grupy LUX MED

9.50 – 10.05 Odpowiedzialność pielęgniarki i położnej związana z ordynowaniem leków i wypisywaniem recept

Dorota Karkowska – radca prawny, Instytut Pielęgniarstwa Collegium Medicum Uniwersytet Jagielloński w Krakowie

10.05 – 10.20 Ochrona danych osobowych w działalności podmiotu leczniczego i praktyki zawodowej pielęgniarki, położnej

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych

10.20 – 10.35 Wpływ środowiska pracy na jakość udzielanych świadczeń przez pielęgniarki POZ

Katarzyna Tomaszewska – Centrum Opieki Medycznej w Jarosławiu

10.35 – 10.45 Dyskusja

10.45 – 11.25 Sesja II: Profilaktyka współczesnych uzależnień

Moderatorzy: prof. Aleksandra Gaworska – Krzemińska, Alicja Stanikowska

10.45 – 11.00 HIV/AIDS – problem wciąż aktualny

Barbara Daniluk–Kula Z-ca Dyrektora Krajowego Centrum ds. AIDS

11.00 – 11.15 Nadużywanie alkoholu przez mieszkańców domu pomocy społecznej

Kinga Fecko-Gałowicz, Maria Zięba – Instytut Nauk o Zdrowiu, kierunek pielęgniarstwo, Podhalańska Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Nowym Targu, Beata Żywczak – Dom Pomocy Społecznej w Muszynie

11.15 – 11.25 Dyskusja

11.25 – 11.50 Przerwa na kawę

11.50 – 13.35 Sesja III: Nowe oblicza starzejącej się Europy – rola pielęgniarek i położnych w opiece senioralnej

Moderatorzy: Mariola Łodzińska, prof. Beata Pięta

11.50 – 11.55 Wyjdę ze szpitala i co dalej?

11.55 – 12.10 Nowe propozycje rozwiązań systemowych w opiece senioralnej

Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej

12.10 – 12.25 Dostępność i jakość świadczeń zdrowotnych w opinii Narodowego

Funduszu Zdrowia

Narodowy Fundusz Zdrowia

12.25 – 12.40 Świadczenia pielęgniarskie w domach pomocy społecznej

Teresa Kuziara – Członek Prezydium Naczelnej Rady Pielęgniarek i Położnych

12.40 – 12.55 Ocena funkcjonalna pacjenta geriatrycznego objętego opieką długoterminową domową

Bożena Majchrowicz – NZOZ WSPARCIE w Jarosławiu

12.55 – 13.10 Ocena nasilenia problemów zdrowotnych związanych z nietrzymaniem moczu w grupie kobiet
po 60 r.ż.

Edyta Guty – Instytut Ochrony Zdrowia, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu;
Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jarosławiu,

Magdalena Kozimala, Małgorzata Dziechciarz – Instytut Ochrony Zdrowia, Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna w Jarosławiu

Halina Kalandyk, Marianna Charzyńska – Gula – Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Jarosławiu,

13.10 – 13.25 Współpraca pielęgniarek i położnych z branżą farmaceutyczną w aspekcie nowych uprawnień
w oparciu o wysokie standardy etyczne

Małgorzata Dziomdziora – INFARMA

13.25 – 13.35 Dyskusja

13.35 – 14.15 Sesja IV: Zharmonizowane kształcenie pielęgniarek i położnych w UE

Moderatorzy: Mariola Łodzińska, prof. Beata Pięta

13.35 – 13.50 Kompetencje zawodowe pielęgniarki w kontekście Dyrektywy 55/2013/UE

Mariola Głowacka – Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Płocku

13.50 – 14.05 Kształcenie praktyczne na kierunku pielęgniarstwo – blaski i cienie

Monika Szarkowska-Skiba – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie

14.05 – 14.15 Dyskusja

14.15 – 15.00 Obiad

15.00 – 15.55 Sesja V: Komunikacja interpersonalna w pielęgniarstwie

Moderatorzy: Ewa Janiuk, prof. Beata Pięta

15.00 – 15.15 Ocena poziomu satysfakcji pacjentów a relacje interpersonalne pielęgniarka – pacjent

Katarzyna Kociuba- Adamczuk – Wyższa Szkoła Zarządzania i Administracji w Zamościu

15.15 – 15.30 Postawy pielęgniarek wobec nauki umiejętności komunikacyjnych w zależności od ukończonej specjalizacji

Iwanow Lucyna, Mariusz Panczyk, Aleksander Zarzeka, Ilona Cieślak, Mariusz Jaworski, Joanna Gotlib – Zakład Dydaktyki i Efektów Kształcenia, Wydział Nauki o Zdrowiu, Warszawski Uniwersytet Medyczny

15.30 – 15.45 Ocena własnej skuteczności pielęgniarek w obszarze poziomu wiedzy i kompetencji dotyczących opieki nad pacjentem pochodzącym z innego kręgu kulturowego

Małgorzata Szkup – Zakład Pielęgniarstwa, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie Janina Misiak, Dominika Kaska – Koło Naukowe przy Zakładzie Pielęgniarstwa, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie, Katarzyna Augustyniuk, Daria Schneider-Matyka, Małgorzata Starczewska, Elżbieta Grochans – Zakład Pielęgniarstwa, Pomorski Uniwersytet Medyczny w Szczecinie

15.45 – 15.55 Dyskusja

15.55 – 16.25 Sesja VI – Zdrowie psychiczne wartością nadrzędną

Moderatorzy: Ewa Janiuk, prof. Beata Pięta

15.55 -16.25 Psychologiczno-psychiatryczne następstwa ataku terrorystycznego na organizm ludzki

Dariusz Wojciech Mazurkiewicz – St. Mark’s Place Institute for Mental Health, Inc., New York, New York (USA)

16.25 – 17.00 Podsumowanie konferencji, panel dyskusyjny, wnioski