Konferencja “Organizacja życia rodziny w obliczu choroby otępiennej”

Zaburzenia zachowania w zespołach otępiennych, aktywizacja osób dotkniętych chorobą czy organizacja opieki i życia rodzinnego to tematy listopadowej konferencji, która odbędzie się już 9 listopada.

Fundacja Projekt Starsi, w partnerstwie z Domem Dziennego Pobytu dla Osób z dysfunkcjami neurologicznymi, zaprasza na konferencję opiekunów rodzinnych, instytucjonalnych, pracowników socjalnych, koordynatorów usług opiekuńczych, pielęgniarki środowiskowe, studentów kierunków takich jak: psychologia, pielęgniarstwo czy medycyna oraz osób zainteresowanych nabyciem wiedzy o chorobach otępiennych i metodach pomagania osobom dotkniętym tym schorzeniem.

Miejsce:  Marzycieli i Rzemieślników w Warszawie, przy ul. Brackiej 25, III piętro Domu Towarowego Bracia Jabłkowscy.

Zapisów można dokonywać mailowo na adres:fundacja@projektstarsi.pl lub telefonicznie: 691 754 672.

Udział bezpłatny /Konferencja finansowana ze środków m.st. Warszawy/

Więcej informacji znaleźć można na stronie:www.projektstarsi.pl