I. Organizatorzy i cele

 1. Organizatorem plebiscytu Kobiety Medycyny 2019 jest firma Portale Medyczne Sp. z o.o., wydawca serwisów internetowych „Portale Medyczne” oraz „Kobiety i Medycyna”z siedzibą w Warszawie.
 2. Współorgnizatorem jest – Fundacja „Porozumienie bez Barier”
 3. Celem plebiscytu jest promowanie i wspieranie aktywności oraz sukcesów zawodowych kobiet w Polsce w sektorze ochrony zdrowia.
 4. Patronat honorowy nad konkursem objęli:

– Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi

– Federacja Stowarzyszeń „Amazonki”

– Naczelena Rada Pielęgniarek i Położnych

– Magazyn Pielęgniarek i Położnych 

II. Przebieg plebiscytu

 1. Redakcja Portali Medycznych ogłasza listę kandydatek do tytułu Kobiet Medycyny 2019. Sylwetki kandydatek wraz z uzasadnieniem nominacji są prezentowane na stronie internetowej www.kobietymedycyny.pl
 2. Wśród kandydatek nie mogą znaleźć się laureatki ubiegłorocznej edycji konkursu (uplasowane na pozycjach od 1 do 5). 
 3. Na stronie www.kobietymedycyny.pl zamieszczony jest formularz do głosowania na kandydatki. Każdy internauta może oddać 1 głos raz na 24/h na – jego zdaniem – najbardziej aktywne i skuteczne kobiety w polskiej medycynie i ochronie zdrowia.
 4. Głosowanie trwa od 8 marca do 15 kwietnia 2019 r. (do godz. 24.00).

III. Ogłoszenie wyników i nagradzanie laureatek

 1. Oficjalne ogłoszenie wyników plebiscytu nastąpi 17 kwietnia 2019 r. na stronach internetowych www.portalemedyczne.ploraz www.kobietymedycyny.pl
 2. Trzy kandydatki, które uzyskają największą liczbę głosów, otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz upominek, zwyciężczyni Plebiscytu dodatkowo otrzyma statuetkę. 
 3. Wręczenie dyplomów i upominków nastąpi podczas uroczystej Gali, która odbędzie się w maju 2019 roku.
 4. Na stronach internetowych www.portalemedyczne.plwww.kobietymedycyny.ploraz na kanele Portali Medycznych na YouTube ukażą się relacje z Gali finałowej.

IV. Postanowienia końcowe

Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji regulaminu.