Kawa w piramidzie żywieniowej

Kawa jest jednym z najintensywniej badanych składników diety, a jej wpływ na zdrowie jest przedmiotem dyskusji ekspertów z różnych dziedzin nauk.

Najnowsze wyniki badań naukowych wskazują, że spożywanie kawy w ilości 3-5 filiżanek dziennie wywołuje pozytywne efekty fizjologiczne.

Z tego względu, Instytut Żywności i Żywienia, który już od wielu lat dostrzega ten pozytywny wpływ kawy na zdrowie, uwzględnił ten produkt w znowelizowanej w 2016 r. piramidzie zdrowego żywienia – graficznej postaci zaleceń żywieniowych dla populacji polskiej – mówiła podczas śniadania kawowego dr n. o zdrowiu Regina Wierzejska, ekspert Instytutu Żywności i Żywienia.

Śniadanie zorganizowała Fundacja „Żywność, Aktywność Fizyczna i Zdrowie” w ramach programu informacyjno-edukacyjnego na temat korzyści zdrowotnych wynikających ze spożycia kawy realizowanego pod patronatem wiodącej instytucji z zakresu nauk żywieniowych – Instytutu Żywności i Żywienia.

Kawa nie szkodzi w nadciśnieniu

Prof. Artur Mamcarz, prodziekan II Wydziału Lekarskiego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierownik III Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii II WL WUM wyjaśniał, że w świetle aktualnego stanu wiedzy nawyk picia umiarkowanej ilości kawy nie zwiększa ryzyka nadciśnienia tętniczego, ponieważ dochodzi do rozwoju tolerancji organizmu na działanie kofeiny, odpowiedzialnej za wzrost ciśnienia. Pozytywne wnioski płyną też z badań dotyczących związków pomiędzy piciem kawy a chorobą niedokrwienną serca, według których kawa może być nawet czynnikiem ochronnym.

Dobroczynny wpływ na układ nerwowy

Kawa ma pozytywny wpływ także na układ nerwowy. „Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności stwierdził, że istnieje zależność przyczynowo-skutkowa pomiędzy 75 mg kofeiny (ilość znajdująca się w jednej filiżance kawy średniej wielkości), a zwiększonym poziomem skupienia uwagi i czujności – podkreślił  dr n. med. Sławomir Murawiec, członek Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.

„Mówiąc o wpływie kawy na układ nerwowy należy również podkreślić, że w świetle aktualnych wyników badań regularne spożywanie kawy zdaje się mieć działanie ochronne przeciwko rozwojowi chorób neurodegeneracyjnych tj. choroba Alzheimera (zmniejszenie ryzyka do 20%) czy Parkinsonadodaje specjalista.